Høyskolen Kristiania

Kaloriforbruk basert på foreldet data

Pressemelding   •   mai 26, 2014 16:05 CEST

Norges Helsehøyskole er i gang med et multisenterprosjekt sammen med Universitetet i Tromsø, Universitetet i Agder og Høgskolen i Oslo og Akershus. Bakgrunnen er at mange av tabellene som viser forbruk av energi er basert på målinger gjort så langt tilbake som 50-tallet.

- Formålet med studien er å kartlegge energikostnaden innen ulike dagligdagse
aktiviteter. Vi har anskaffet bærbart oksygenopptaksutstyr som nøyaktig måler
energikostnaden ved for eksempel plenklipping, husvask, turgåing og lignende. Planen
er å kartlegge en rekke aktiviteter de neste årene, fordelt på de ulike skolene,
forteller professor Per Morten Fredriksen, Institutt for fysisk aktivitet,
ernæring og folkehelse, ved Norges Helsehøyskole.

Foreldet data
Fredriksen forteller at noen av dataene som i dag brukes for å måle hvor mye
energi vi forbruker ved ulike fysiske aktiviteter er målinger som ble gjort på
50-tallet. En del vektklubber har for eksempel målinger på mange aktiviteter
som er basert på gammel dokumentasjon.

- I dag har vi helt andre metoder og apparater for å finne ut reelt forbruk av
energi målt ved hjelp av målinger basert på oksygenopptak. Dette er viktig grunnforskning
som danner grunnlag for nyere og bedre oversikter over forbruk av energi.
Prosjektet innebærer deltakelse av svært mange forsøkspersoner så en
multisenterstudie er avgjørende for å få dette gjennomført. Vi må ta hensyn til
alder, kjønn, vekt, treningstilstand og intensitetsnivå på aktiviteten, sier
Fredriksen.

Han forteller at dette er en studie som vil gå over flere år. Ved gjennomføringen
av den første samlingen ble de fire ulike apparatene som inngår i prosjektet, kalibrert
opp mot hverandre ved hjelp av testpersoner.

Bildetekst: Førsteamanuensis og testleder ved fysiologiske lab Asgeir Mamen (Norges Helsehøyskole) sammen med student Isabel Hartung (NHCK)  på tredemøllen, under kalibrering av måleapparat.

Fakta om Høyskolen Campus Kristiania

 • Høyskolen Campus Kristiania består av fakultetene Markedshøyskolen, Norges Kreative Høyskole, Norges Helsehøyskole og virksomheten NKS Nettstudier.
  • Markedshøyskolen tilbyr 8 bachelorstudier og ett masterstudium og har ca. 1.600 studenter.
  • Norges Kreative Høyskole tilbyr 4 bachelorstudier og 13 fagskolestudier i Oslo, Bergen og Trondheim samt har ca 1.700 studenter
  • Norges Helsehøyskole tilbyr 5 bachelorstudier, ett masterstudium i samarbeid med Leeds Metropolitan University og har ca 500 studenter.
  • NKS Nettstudier ble etablert i 1914 som Norsk Korrespondanseskole, og har i løpet av nesten 100 år utdannet over tre millioner nordmenn. I dag tilbyr NKS 18 studieprogram samt enkelte kurs via nett og har ca 4.300 studenter.
  • Aktiv Læring AS tilbyr kurs innen arbeidsmarkedsopplæring til arbeidssøkende tilknyttet NAV. Målsetningen er å hjelpe kursdeltakere ut i arbeid gjennom ulike fagkurs, som også vektlegger opplæring i jobbsøking.
  • Education Link - Studier i Utlandet AS tilbyr studentene ved Norges Kreative Høyskole en internasjonal bachelorgrad ved et av NKHs samarbeidsuniversiteter. Education Link samarbeier med 30 universiteter og colleger i 6 ulike land.