Utdanningsdirektoratet

Kaupanger skole vinner Dronning Sonjas skolepris

Pressemelding   •   okt 01, 2010 10:08 CEST

Kaupanger skole i Sogndal kommune har utviklet en skolekultur som ivaretar den enkelte elev, og vinner derfor Dronning Sonjas skolepris for 2010.

Prisen går hvert år til en skole som utmerker seg ved å ivareta likeverd og inkludering på en god måte. Kaupanger skole har ifølge juryen utviklet gode og allsidige opplæringsopplegg for en mangfoldig elevgruppe. Dette arbeidet har vist gode resultater i trivselsundersøkelser og på eksamen og nasjonale prøver.

Skolen har tatt imot elever fra asylmottaket i Sogndal og brukt deres erfaringer som en viktig ressurs i opplæringen.

Elevene ved Kaupanger får omfattende opplæring i demokratiske prosesser og deltar aktivt i klasseråd og elevråd. De har fått gjennomslag for flere forbedringstiltak som utforming av klasserom, læremidler og metoder.

Skolen satser på at elever som er teorisvake, skal få utvikle sine talenter innen musikk og kunst. Kaupanger kan vise til flere eksempler på at dette har styrket selvfølelsen og sosial status til enkelelever.

Hennes Majestet Dronning Sonja har tatt initiativ til denne skoleprisen for likeverd og inkludering, og den deles ut for femte gang i år. Vinneren velges ut av en jury ledet av professor dr. philos Edvard Befring. Prisen består av 150 000 kroner, et diplom og en litografi av kunstneren Eli Hovdenak.

Dronning Sonja deler ut prisen på Kaupanger skole 2. desember.

Her finner du mer informasjon om Kaupanger skole

Her finner du juryens begrunnelse og mer om prisen

Kontaktpersoner:

Geir Navarsete
Rektor ved Kaupanger skole
95214710/57628902
Geir.Navarsete@sogndal.kommune.no

Hallvard Thorsen
Kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet
40853969
hth@udir.no