Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Kirkestatsråden takker kirken for innstasen

Pressemelding   •   jul 29, 2011 09:03 CEST

I dag besøkte kirkeminister Rigmor Aasrud Åmot kirke og de kirkelige ansatte som deltok i krisearbeidet på Sundvollen. - Prester, diakoner og andre kirkelige ansatte har gjort en fantastisk innsats under den nasjonale tragedien som har rammet oss, sier kirkeminister Aasrud. 

Kirkeministeren besøkte Åmot kirke og de kirkelige ansatte som deltok i krisearbeidet på Sundvollen. I Ringerike, Oslo, og i de mange lokalsamfunnene som er blitt rammet er kirkehus blitt åpnet. Det er blitt lagt til rette for minnemarkeringer og sorg har fått komme til uttrykk. Prester og diakoner har vært tilgjengelig for samtaler, og har vært til stede som medmennesker og som profesjonelle.

- Jeg er imponert over innsatsviljen og evnen til å møte denne utfordringen midt i ferietiden. Og jeg vil gjerne få uttrykke min og regjeringens store takk til de mange som har kastet om på sine planer og skapt en døgnkontinuerlig tjeneste.

Når de omkomne nå bringes hjem venter nye utfrodringer for kirken, knyttet til begravelser og sorgarbeid. Dette vil legge beslag på mye tid og kreve mye av kirkens ansatte i lang tid framover.

- Jeg er stolt av å tilhøre en kirke som formidler tro, håp og kjærlighet på en slik måte, og som evner å møte mennesker med åpenhet, følsomhet og respekt for det enkelte menneskets valg og verdier.

- Som kirkeminister er jeg oppmerksom på at det har vært en stor personlig belastning for mange å stå i denne tjenesten. Departementet vil bidra til at det etableres gode ordninger for oppfølging av de kirkelige ansatte i etterkant av katastrofen.