KLP

Kirketorget i Moss vant "Ikke for enhver pris"

Pressemelding   •   nov 05, 2015 22:28 CET

Moss kommunes etiske innkjøp kan inspirere andre kommuner som skal i gang med signalprosjekter, mener juryen.

Kirketorget i Moss, ved Moss kommune, fikk torsdag kveld KLP-prisen "Ikke for enhver pris" for 2015.

- Jeg vil trekke frem to viktige suksessfaktorer: Det har vært politisk vilje til å fokusere på disse spørsmålene, og vi har hatt kompetanse i vår organisasjon til å levere det som kreves, sier en fornøyd ordfører i Moss, Tage Pettersen.

Kirketorget i Moss er et signalprosjekt i byen. Da kommunen bestemte seg for å ruste opp Kirketorget til "byens sosiale rom", stilte den krav til steinleverandørene på områder som arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter.

Juryens begrunnelse

"I dette prosjektet jobber Moss kommune konkret og målrettet med etikk, arbeidsforhold og miljø i hele prosessen. Leverandørene har måttet gi en detaljert og forpliktende redegjørelse for hvordan de vil følge opp i leverandørkjeden, hvilke tiltak og når, for å påse at de som hugger og bearbeider steinen får sine grunnleggende rettigheter oppfylt", er noe av det juryen legger vekt på.

- Moss kommune har vist at man ikke trenger å være en stor aktør for å jobbe seriøst med etikk og ansvarlighet i anskaffelsesprosesser. Også en mellomstor kommune kan gjøre en forskjell. Juryen håper at dette kan være til inspirasjon for andre kommuner med tilsvarende signalprosjekter, sier Heidi Finskas, direktør for samfunnsansvar i KLP.

Løfter frem handlekraftige aktører

Etikkprisen deles ut av KLP for sjette gang i år. Prisen skal gå til en organisasjon eller person i offentlig sektor som på særskilt måte har arbeidet for å fremme etiske aspekter i innkjøp. Det kan for eksempel være å stille krav til arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter, og forhindre korrupsjon/bestikkelser og sosial dumping i innkjøp.

- Vi ønsker å løfte frem aktører som har vist handlekraft og evne til å gå i riktig retning. Offentlig sektor gjør innkjøp til flere hundre milliarder kroner årlig, og da har det mye å si for utviklingen i næringslivet hvilke krav de offentlige aktørene stiller, sier Finskas.

KLP sponser prisen, som deles ut i samarbeid med Initiativ for etisk handel og Difi.


Juryen har i år bestått av:

Magne Paulsrud, Initiativ for etisk handel
Grete Solli, Helse Sør-Øst
Anne-Cathrine Jacobsen, Difi
Heidi Finskas, KLP

For mer informasjon, kontakt:

Direktør for samfunnsansvar i KLP, Heidi Finskas
Tlf. 45 88 04 60, e-post: Heidi.Finskas@klp.no

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 526 milliarder kroner.