AF Gruppen ASA

Kjøp av egne aksjer

Pressemelding   •   des 15, 2009 09:42 CET

AF Gruppen ASA (AFG) kjøpte 14. desember 2009 4.000
egne aksjer til en gjennomsnittlig kurs på NOK
149,7625. Etter transaksjonen er AF Gruppens
beholdning av egne aksjer 43.309.

Aksjekjøpets formål er selskapets aksjeprogram for
ansatte.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter
verdipapirhandelloven §5-12.

Source: Millistream