Kronprinsparets Fond

KJØR FOR LIVET: Flere kommuner forlenger Kjør for livet-programmet

Pressemelding   •   des 21, 2013 10:30 CET

PRESSEMELDING FRA KJØR FOR LIVET

Årets kommunale budsjettforhandlinger var spennende. Flere rådmenn hadde Kjør for livet på sin ”kuttliste”, men både Åfjord og Os viderefører driften for hele neste år, sammen med Trysil som også ønsker videre satsing inn i 2014.
- Det er godt å se at resultatene, historiene og tilbakemeldingene gir oss mulighet til å fortsette vårt arbeid i disse kommunene, sier gründer i Kjør for livet, Knut Ove Børseth.

Et enstemmig kommunestyre i Åfjord kommune, ryddet plass i budsjettet til et klubbtilbud i første omgang fram til sommeren 2015.
- Vi var aldri var i tvil om at Kjør for livet skulle fortsette. I kommunebudsjettet kan dette virke som en liten sak for de fleste, men det betyr så uendelig mye for de det gjelder, sa ordfører Vibeke Stjern da budsjettet i Åfjord kommune var klart.

Os-kommune har kontrakt fram til sommeren 2014, men tok allerede i år høyde for at de skal videreføre tilbudet frem til sommeren 2015.
- Os er i førersetet når det gjelder og ta ungdom på alvor. De viser virkelig at dette er noe de vil satse på, forteller Knut Ove Børseth.

Trysil kommune fikk i 2013 midler via Hedmark fylkeskommune for å gjennomføre et år med en Kjør for livet-klubb. Det har kommet svært gode tilbakemeldinger på programmet og ungdommene har høyt oppmøte. 
- Videre drift skulle finansieres via det kommunale budsjettet, og det arbeides med å finne midler til videreføring ut hele 2014, sier Børseth.

Stjørdal kommune hadde harde kutt i sitt kommunalbudsjett, og dette rammet flere tilbud for barn og unge. Deriblant både Kjør for livet og MOT.
- Det er trist at vi må sette en foreløpig stopp for Kjør for livet-klubben i Stjørdal. Resultatene og tilbakemeldingene fra ungdom, foreldre, skoler og tjenestekjøper her har vært meget gode. Dessverre valgte politikerne og ikke satse videre på denne typen forebyggende tiltak. Vi jobber fortsatt med å finne en løsning for drift i regionen rundt Stjørdal.  Dette området er viktig for oss, og spesielt i forhold til tilknytningen til Lånkebanen, sier Børseth.

Kjør for livet har som mål å få flere kommuner med i sine programmer i 2014, som videre gir flere ungdommer som trenger det et klubbtilbud i sin kommune.
- Jeg synes visepolitimesteren i Oslo skrev det godt i sitt innlegg i Aftenposten denne uken:  ”Gode ungdomstilbud er ikke en utgift, men en investering”.


For ytterligere informasjon:

Gründer Knut Ove Børseth: 48 10 1000 eller knutove@kjorforlivet.no
Markedsjef Jan Tore Brustad: 98 63 44 66 eller jantore@kjorforlivet.no


Informasjon om KJØR FOR LIVET:  www.kjorforlivet.no

KJØR FOR LIVET er et tilpasset fritids- og aktivitetstilbud for barn og unge
som har vansker med å nyttegjøre seg av, eller ikke passer helt inn i eksisterende fritidstilbud. Vi benytter action, motorsport og mekking som interessevekker for å skape lyst på livet og for å gi barn og unge inspirasjon, motivasjon og mestring. Klubbplassene tildeles i samarbeid med det offentlige velferdssystemet. Organisasjonen skal innen utgangen av 2014 etablere 20 nye slike fritidsklubber i Norge, og arbeidet er allerede godt i gang og har avtaler med 12 kommuner. KJØR FOR LIVET gir barn og unge inspirasjon, motivasjon og mot til å tro på seg selv og sin fremtid. Ved hjelp av motor og motorsport, opplever deltakerne samhold, samhandling, mestring og engasjement som fører til læring og utvikling. "Vi skal være inspirerende, samlende og ektefølt"Kronprinsparets Fond ønsker å sette søkelys på ungdomstiden
 og fange opp unge mennesker som av ulike årsaker risikerer å falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre årsaker stående på siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilhørighet nødvendigvis om lengsel etter noen å være sammen med, men om å føle seg som en del av noe. 

Fondet støtter til enhver tid fire prosjekter som mottar økonomisk støtte, og blir en del av kompetansenettverk som deler utfordringer og erfaringer med hverandre. Alle prosjektene har en ambisjon om å gi unge nye arenaer å lykkes på. Fondet skal bidra til at det arbeidet prosjektene gjør blir enda mer synlig i offentligheten, slik at flere kan se verdien av den, bli inspirert og selv gjøre en innsats. For året 2013/2014 støtter Kronprinsparets Fond Pøbelprosjektet, Kjør for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud.