Plan Norge

Klagerett viktig for verdens mest utsatte barn

Pressemelding   •   jun 22, 2013 11:50 CEST

- Stortingets vedtak om å gi barn klagerett ved brudd på Barnekonvensjonen er viktig for barns rettigheter over hele verden, sier Helen Bjørnøy, generalsekretær i Plan Norge.

Plan Norge har i samarbeid med andre barnerettighetsorganisasjoner over flere år arbeidet for norsk støtte til å gi barn rett til å klage når deres rettigheter blir brutt. Norske politikere har imidlertid hele tiden vært avventende. Fredag ba endelig et enstemmig Storting regjeringen legge saken fram for
ratifikasjon.

- Dette er et viktig gjennombrudd for barns rettigheter, både i Norge og internasjonalt, sier Helen Bjørnøy, generalsekretær i Plan Norge.

For at klagemekanismen skal tre i kraft, må ti land ratifisere. Så langt har bare seks land gjort det. Norges ratifikasjon bidrar til at klagemekanismen raskere kommer på plass, og vil sannsynligvis legge press på at andre land må følge etter.

- Klageretten er særlig viktig for barn i land der barns rettigheter står svakere enn i Norge. Ved å støtte klagemekanismen, står Norge også opp for disse barna, sier Helen Bjørnøy.

Om Plan Norge:

· Fadderorganisasjonen Plan Norge er en del av den internasjonale utviklingsorganisasjonen Plan, som jobber med 1,5 millioner fadderbarn og lokalsamfunn i 50 land. Plan ble etablert i 1937 i Spania for å bedre forholdene for barna som ble rammet av den spanske borgerkrigen.

· Plan Norge startet i 1996, og baserer seg hovedsakelig på innsamlede midler fra private givere. Mer enn 80 prosent av pengene går til formålet.

· Plans visjon er en verden der alle barn får realisert sine muligheter i samfunn som respekterer menneskers rettigheter og verdighet.

· Plans arbeid baserer seg på FNs barnekonvensjon. Vi jobber for at alle barn har rett til å gå på skole, få tilgang til helsetjenester, bli beskyttet mot vold, overgrep og forsømmelse, delta i samfunnet og være med å påvirke sine egne liv.

· Plan er religiøst uavhengig og partipolitisk nøytral.