Nærings- og handelsdepartementet

Klare vilkår for statlig deltakelse i SAS-emisjonen

Pressemelding   •   feb 09, 2010 09:00 CET

Regjeringen er positiv til å delta med sin andel av den planlagte emisjonen i SAS AB slik det fremgår av selskapets børsmelding tirsdag morgen. Men den norske stat stiller vilkår for deltakelsen.
– Vi har satt klare krav for å delta i SAS-emisjonen. Vi har krevd kraftige kostnadsreduksjoner samt at selskapet refinansierer lån som forfaller i år. Vi mener at med disse tiltakene vil SAS være konkurransedyktig, sier nærings- og handelsminister Trond Giske .
Regjeringen tar forbehold om at Stortinget gir sitt samtykke til emisjonen og at emisjonsvilkårene er akseptable og markedsmessige. Statens andel i emisjonen vil i så fall utgjøre om lag 575 millioner norske kroner.
Giske vil være tilgjengelig for pressen kl 1300. Flere detaljer om pressemøtet kommer i egen priv til red.
Kontaktperson(er):
Pressevakt Nærings- og handelsdepartementet
Telefon:90251303
Mobil:
E-post:nhdinfo@nhd.dep.no

Lenker
http://www.nhd.no