NHO

Kleppa mister ekspressfarten

Pressemelding   •   feb 10, 2010 09:31 CET

- Det er ingen samferdselsminister i ekspressfart som gjentar at dobbeltsporet Oslo- Ski ikke kan stå ferdig før 2018. Det holder ikke. Hvis vi får opp farten på både planleggingen, anleggsarbeidet og sørger for en smartere organisering, så er det klart i 2015. Det sier direktør i NHO Petter Brubakk. Saken skal opp i Stortingets spørretime i dag.

En tre år raskere tidsplan er realistisk i følge en rapport skrevet av den anerkjente Bjørn Sund som bl.a. har solid erfaring fra bygging av flytoget til Gardermoen.

Tiltakene som skal sørge for at vi sparer tre år er:

Kutting av planperioden fra tre til to år med ferdigstilling medio 2011. Dette kan gjøres ved en statlig reguleringsplan - eller ved å få kommunene Oslo, Oppegård og Ski med på en mer effektiv og forpliktende tidsplan.

Nedkorting av anleggsperioden fra fem år til tre år for strekningen på 24 km, blant annet ved hjelp av mer parallellkjøring.

Smartere organisering: Enten ved at Jernbaneverket etablerer en styringsgruppe som setter bort prosjekt- og byggeledelsen til ekstern profesjonell aktør. Eller ved å etablere et aksjeselskap eid av Jernbaneverket med et styre med kompetanse på økonomistyring, jernbanedrift og gjennomføringer av store prosjekter som så setter bort prosjekt- og byggeledelsen.

Den kraftige befolkningsveksten, med 400 000 flere innbyggere i Oslo i 2030, vil skape store fremkommelighets- og miljøproblemer i hovedstadsområdet. Hvis folk bruker like mye bil som i dag vil det bety en halv million flere bilturer hver dag i Oslo og Akershus. - Derfor haster dette, sier Brubakk.

For ytterligere informasjon:
Informasjonsdirektør Kåre Verpe
Telefon: 23 08 81 76
E-post: kare.verpe@nho.no