NHO

Klimakur bekrefter at klimakutt blir krevende

Pressemelding   •   feb 17, 2010 16:15 CET

- Klimakur 2020 bekrefter at det blir svært krevende å oppnå Stortingets klimaforliket om en reduksjon av klimagassutslippene i Norge med 15 millioner tonn CO2 innen 2020. Det er nå avgjørende å skille mellom de forslagene som koster uforholdsmessig mye - uten at effekten er tilsvarende - og de tiltakene der effekten er maksimal i forhold til kostnadene, sier næringspolitisk direktør i NHO Petter Brubakk.

- Det er en urimelig kostnad for landet dersom tiltak fører til utflytting av industriarbeidsplasser til andre land uten at de globale CO2-utslippene går ned. Ett eksempel på en klimavennlig og samfunnsnyttig omlegging er en massiv satsing på kollektivtransport som muliggjør mindre privatbilisme.

Også Klimakur 2020 peker på avtaler og fondsløsninger for å ta eksisterende teknologi raskere i bruk og for å utvikle ny teknologi. NHO ser fram til videre drøftinger om det praktiske opplegget for fond, basert på at miljøavgifter skal brukes til miljørettede formål.

- NHO peker på Næringslivets Klimahandlingsplan som før jul ville opprette klimafond som et interessant nytt virkemiddel. Basert på de gode erfaringene med Næringslivets NOx-fond, kan dette bidra til at eksisterende teknologi raskere kan tas i bruk, sier Brubakk.

For ytterligere informasjon:
Informasjonssjef Øyvind Lind Petersen
Telefon: 9524 1338
E-post: oyvind.petersen@nho.no Relaterte lenker: Ingen informasjon Kontaktperson: Ingen informasjon Bedriftens nettside: