Nobels Fredssenter

Klimastreiken på museum

Pressemelding   •   mai 02, 2019 10:26 CEST

Klimastreiken blir til utstillinger på Oslos museer. Nobels Fredssenter, Naturhistorisk museum og Teknisk museum har samlet bilder og plakater fra de klimastreikende ungdommene.

Fredag 22. mars streiket over 40 000 norske skoleelever for klimaet, i den største miljødemonstrasjonen i Norges historie. Med selvlagde plakater og fantasifulle slagord ga ungdommene klar beskjed til politikerne: Dere må gjøre mer for å bremse klimaendringene, og dere må gjøre det nå. Noen av disse plakatene og slagordene har allerede havnet på museum. På Nobels Fredssenter er plakatene en del av den nye, store klimautstillingen KlimaLab, som har offisiell åpning lørdag 4. mai kl. 13.00. Der står de nye, unge stemmene i klimadebatten side om side med stemmene til noen av de som har mottatt Nobels fredspris for arbeid mot miljøtrusler og menneskeskapte klimaendringer.

- Disse unge stemmene er ikke bare et dokument over vår samtid. De er ikke bare et uttrykk for en historisk mobilisering som kommer til å finne sin plass i fremtidens historiebøker. De betyr noe her og nå, og de må få konsekvenser for den debatten som blir ført og den politikken som blir formet nå, sier Nobels Fredssenters direktør Liv Tørres.

På Naturhistorisk museum er bilder fra skolestreiken stilt ut på gjerdene til byggetomta til det nye Klimahuset. -På forbausende kort tid har skolestreiken blitt et globalt fenomen. Vi synes det er avgjørende å få dokumentert dette fordi ungdom skriver historie med sitt klimaengasjement, sier direktør Tone Lindheim.

Norsk Teknisk Museum har også samlet inn bilder og annet materiale fra streiken i Oslo og landet for øvrig, og vurderer også å lage en utstilling basert på dette materialet.

– Vår oppgave som teknisk museum er å koble teknikkens historie med nåtid og fremtid, og det er bred enighet om at teknologi kan være både årsak til og løsning på klimautfordringene. Derfor skal vi dokumentere og prøve å forstå ungdommens reaksjon, sier direktøren ved Norsk Teknisk Museum, Frode Meinich.

For intervjuer, kontakt:

Nobels Fredssenter: Ingvill Bryn Rambøl, t. 924 52 94 / ibr@nobelpeacecenter.org

Naturhistorisk museum: Karenina Kriszat, 41 44 16 05, karenina.kriszat@nhm.uio.no

Norsk Teknisk Museum: Frode Meinich, t. 91 33 07 45 Frode.Meinich@tekniskmuseum.no

Fakta om Nobels Fredssenter 

  • et av Norges best besøkte museer med omtrent 250.000 besøkende per år.  
  • presenterer historien om Alfred Nobel, og om fredsprisvinnerne og deres arbeid
  • arena for debatt og refleksjon om aktuelle temaer knyttet til krig, fred og konfliktløsning
  • internasjonalt anerkjent for sin satsing på dokumentarfotografiet og interaktive teknologi 
  • tilbyr egne opplegg for skoleklasser og tar imot mange hundre skoleklasser i året
  • er en uavhengig stiftelse og er lokalisert på Rådhusplassen i Oslo
  • direktør er Liv Tørres, styreleder er Olav Njølstad
  • hovedsponsorer er Hydro, Telenor Group og ABB