Meteorologisk institutt

Klimautviklingen i Norge

Pressemelding   •   des 10, 2009 15:58 CET

Temperaturen for Norge som helhet liggerer nå klart høyere enn hva den har gjort de siste 100 år. Hvor mye varmere det har blitt siden år 1900 kommer litt an på hvordan en beregner gjennomsnittstemperaturen.

Du finner mer stoff om dette påmet.no's sider om klimautvikling, eller du kan laste ned data fraeklima.met.no

- Tar man utgangspunkt i normaltemperaturen og setter perioden 1961 – 1990 som referanse, finner man at 30- årsmiddelet for perioden 1979 – 2008 ligger 0,56 °C over gjeldende temperaturnormal, sier klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt.

Kald normal

Nå vil enkelte hevde, delvis med rette, at normalen viser til en kald periode. Med andre ord: Tar vi forrige normalperiode (1931 - 1960) blir ikke avviket så stort.

Tendens: Varmere

Under finner du en tabell de 10 varmeste 30-årsperiodene siden år 1900. Alle temperaturene er oppgitt relativt til normalperioden 1961 – 1990.

Tabell; http://met.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=1528

En graf over utviklingen finner du på met.no's klimasider: Hovedtendensen i temperaturutviklingen for Norge de siste drøyt 100 år er at det har blitt varmere. Fra 1900 frem til cirka 1985 lå temperaturen jevnt nær normalen, med en kortvarig varmere periode på 30 tallet.