LOS

Klisterføre gir lavere strømpriser - Strømprisene holder seg rekordlave også i februar

Pressemelding   •   mar 02, 2015 20:00 CET

Mye nedbør på vinteren kommer gjerne sammen med milde temperaturer. Begge deler er med på å presse strømprisene ned til nye rekordlave nivåer. Strømprisen hittil i vinter er den laveste på 10 år! Med fortsatt mildvær vil vi snart se sommerpriser på strøm i Sør-Norge.

I følge meteorologisk institutt har halvparten av dagene siden nyttår hatt plussgrader på Østlandet. Strømprisen i Sør-Norge for februar havnet på lave 24,6 øre/kWh, den laveste prisen siden februar 2007. Så langt i vinter (november – februar) har prisen i snitt blitt 25,5 øre/kWh for Sør-Norge, og vi må helt tilbake til vinteren 2004/2005 for å finne lavere pris.

Til tross for meget stor eksport av kraft til utlandet denne vinteren (ca. 1 TWh per måned, som tilsvarer årsforbruket til ca. 60.000 boliger), er fyllingsgraden i Sør-Øst Norge høyere enn hva som er normalt for årstiden. Samtidig bidrar den milde temperaturen til å holde etterspørselen etter strøm nede. I sum betyr dette bra tilbud på strøm i markedet, noe som resulterer i lave priser.


Veldig billig – veldig lenge
Klimaet påvirker i stor grad strømprisene, men også andre faktorer er med på å trekke ned de langsiktige prisforventningene i strømmarkedet. Subsidiering av fornybar kraft har gjort Sverige til Norden største vindkraftprodusent. Danmark bygger også mye ny vindkraft, og Norge øker kapasiteten innen vannkraft. Fra Finland venter vi inn ny kjernekraft, mens i Tyskland bygges det subsidiert vind- og solkraftproduksjon. I det store bildet har dette resultert i et overskudd av kraft i hele Nord-Europa.

Selv kullkraft er blitt billigere i Europa. Det er ikke bare oljeprisen som har falt mye de siste månedene, men også kull- og gassprisen har falt på grunn av lavere økonomisk utvikling og større tilbud enn etterspørsel etter energi i Europa. Også prisen for å slippe ut CO2 holder seg lav siden det er overskudd av utslippsrettigheter i Europa. Lavere strømpriser i Europa er med å trekke ned strømprisene her hjemme på grunn av kablene vi har mot kontinentet.

Markedet priser derfor inn relativt lave priser så langt inn i horisonten vi kan se. Først langt ut på 2020-tallet vil vi se engrospriser over 30 øre/kWh. Kommer det ikke snart vinterlignende temperaturer til Norden, så vil vi nok se at sommerprisene kommer tidlig i år, ifølge forvalterne i LOS Energy.

Om LOS 

LOS er Norges største strømleverandør i bedriftsmarkedet, og landets tredje størst strømleverandør totalt.

Kjernevirksomheten er strømprodukter tilpasset kundenes behov. Selskapets egne kraftforvaltere minimerer kundenes risiko ved å analysere råvarebørsene og de gjeldene strømprisene.  

Hovedkontoret ligger i Kristiansand med regionkontorer i Arendal og Lysaker utenfor Oslo.

LOS tilbyr strøm med opprinnelsesgaranti til både privat- og bedriftsmarkedet.

Selskapet er et heleid datterselskap av Agder Energi AS, og omsatte for 3,9 milliarder kroner i 2013.

I 2012 ble LOS kåret til landets best likte strømleverandør av EPSI-Norway og ble kåret til årets kundeservice i kategorien ”Energi” av TNS Gallup.

LOS er Miljøfyrtårnsertifisert og medlem av Klimapartnere.