KLP

KLP AksjeNorden blir omgjort til indeksfond

Pressemelding   •   sep 22, 2014 14:00 CEST

KLP Fondsforvaltning har besluttet å gjøre om aksjefondet KLP AksjeNorden fra et aktivt forvaltet fond til indeksfond. Fondet har vært aktivt forvaltet siden 1999.

- Vi har erfart at det er vanskelig å skape meravkastning i det nordiske aksjeuniverset. Derfor har vi besluttet å legge om fondet KLP AksjeNorden fra et aktivt forvaltet fond til et indeksfond, sier administrerende direktør Ståle Øksnes i KLP Fondsforvaltning.

KLP AksjeNorden Indeks har som målsetting å oppnå en avkastning tilnærmet lik fondets referanseindeks. Fondet forvaltes indeksnært og investerer hovedsakelig i det nordiske aksjemarkedet.

- Vi ser på Norden som et spennende marked med bra spredning i industrielle sektorer. I tillegg er det nordiske aksjemarkedet attraktivt siden det ligger i et stabilt hjørne av verdensøkonomien, sier Øksnes.

Det årlige forvaltningshonoraret til KLP AksjeNorden Indeks er 0,20 prosent. Fondets minsteinnskudd ved første tegning er 3 000 kroner. Månedlig spareavtale er tilgjengelig fra 500 kroner pr måned.

For mer informasjon, kontakt:
Ståle Øksnes, adm.dir KLP Fondsforvaltning
Tlf 90103475 eller e-post: stale.oksnes@klp.no

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 442 milliarder kroner.