KLP

KLP begrenset til 15 prosent i TrønderEnergi Nett

Pressemelding   •   nov 07, 2011 16:20 CET

Finansdepartementet har i dag avslått KLPs søknad om erverv av 35 prosent av aksjene i Trønder Energi Nett AS (TEN) som en infrastrukturinvestering.

Departementet har imidlertid gitt tillatelse til at en eierandel på opp til 15 prosent av selskapet kan erverves innenfor kollektivporteføljen som infrastrukturinvestering i henhold til kapitalforvaltningsforskriften (§ 3-1). Finansdepartementet har med dette valgt å ikke følge Finanstilsynets anbefaling om godkjenning av et erverv av opp til 35 prosent av aksjene i TEN.

- KLP er skuffet over avgjørelsen, men tar den til etterretning. Investeringen i TEN har egenskaper som gjør den til en god, langsiktig plassering av våre forsikringstakeres midler, sier konsernsjef Sverre Thornes.

KLP, sammen med resten av forsikringsbransjen, så med stor glede at det ble åpnet for en egen kategori av infrastrukturinvesteringer i forskriften for forsikringsselskaps kapitalforvaltning, nettopp fordi dette representerer gode langsiktige investeringsmuligheter for langsiktig pensjonssparing.  KLPs søknad om kjøp av 35 prosent av nettselskapet var den første søknaden om godkjennelse etter de nye reglene.

- Det blir vanskelig å tenke seg hvilke typer infrastrukturinvesteringer det er mulig å identifisere som kvalifiserer til en eierandel ut over 15 prosent gitt Finansdepartementets restriktive holdning i denne saken, sier Sverre Thornes.

- Vi er imidlertid meget fornøyd med å ha ervervet en 15 prosent eierandel i TEN, og vi har videre inngått en avtale med Trønder Energi AS som sikrer våre kunder en stabil og god avkastning, sier Thornes.

KLP kjenner norsk kraftnæring godt, både fra nære og langvarige kundeforhold innen pensjon og forsikring og som långiver. KLP har direkte utlån og obligasjoner i kraftsektoren på over 8 milliarder kroner.
- Vi ser TrønderEnergi Nett AS som et sterkt og godt posisjonert selskap. Vi har stor tro på stabil og god avkastning fra denne investeringen, avslutter Thornes.

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Sverre Thornes, tlf 97 74 40 07
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning, tlf 90 52 43 12
Direktør  Per Victor Nordan, tlf 92 03 55 00
Kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich, tlf 90 91 55 23

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 285 milliarder kroner.