KLP

KLP best i klassen - igjen

Pressemelding   •   feb 18, 2011 09:00 CET

Positiv utvikling i finansmarkedene bidro til sterke finansielle resultater for KLP også i 2010.

- Til tross for tidvis urolige finansmarkeder og lavt rentenivå kan KLP vise til en meget god avkastning for 2010. Så sterke tall gir rom for en betydelig tilbakeføring av overskudd til våre kunder og styrker vår soliditet ytterligere, sier Aage Schaanning, konserndirektør økonomi og finans i KLP.

- Vi er veldig godt fornøyd med at KLP for andre år på rad har best verdijustert avkastning blant de tre store livselskapene som er aktive på det kommunale pensjonsmarkedet. Det er den verdijusterte avkastningen som viser selskapenes evne til å skape verdier for sine kunder og sikre dem langsiktig stabil avkastning.

Verdijustert og bokført avkastning endte på henholdsvis 7,5 og 5,1 prosent for 2010. Stigende aksjekurser og en positiv verdiutvikling av eiendom har bidratt mest til den gode avkastningen i 2010.

KLP kan vise til et driftsresultat i konsernet på 10,3 milliarder kroner. Resultat til pensjonskundene er på 9,7 milliarder kroner, mens 572 millioner kroner går til styrking av egenkapitalfond.

Styret foreslår at 2,6 milliarder kroner tilbakeføres til premiefondet. Medregnet garantert rente gir KLP totalt 10,7 milliarder kroner tilbake til kundene. 2,1 milliarder kroner avsettes til tilleggsavsetninger og 5,1 milliarder kroner avsettes til kursreguleringsfond.

Stabil markedssituasjonen

Det er sterk konkurranse innenfor offentlig tjenestepensjon. KLP oppnådde i 2010 tilnærmet flyttebalanse. Bare en av selskapets kommunekunder var på anbud og valgte en annen leverandør fra 1. januar 2011, mens 17 bedrifter valgte å flytte til KLP. 

Godt fjerde kvartal

Isolert sett ga fjerde kvartal et meget godt resultat. I fjerde kvartal 2010 oppnådde KLP en bokført avkastning på 1,2 prosent og en verdijustert avkastning på 2,3 prosent.

Nøkkeltall 2010 
Bokført kapitalavkastning 5,1 prosent (6,4 prosent)
Verdijustert kapitalavkastning 7,5 prosent (7,7 prosent)
Verdijustert kapitalavkastning inkl verdijustering av obligasjoner som holdes til forfall 7,4 prosent (7,6 prosent)
Premieinntekter 20,3 milliarder kroner (18,6 milliarder kroner)
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger 8,7 milliarder kroner (7,9 milliarder kroner)
Forvaltningskapital
KLP selskap 244,3 milliarder kroner (223,9 milliarder kroner) 
KLP Konsern 271,7 milliarder kroner (259,0 milliarder kroner)
Kapitaldekning 11,6 prosent (11,8 prosent)
Solvensmargin 224 prosent (222 prosent)
Tallene i parentes er per 31.12.09

For mer informasjon kontakt:

Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning, tlf 90 52 43 12
Finansdirektør Per Victor Nordan, tlf 92 03 55 00
Kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich, tlf 90 91 55 23

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er et av Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 267,3 milliarder kroner.