KLP

KLP Eiendom kjøper enda en eiendom i Stockholm

Pressemelding   •   jul 10, 2013 08:54 CEST

KLP Eiendom har inngått avtale om kjøp av Torsplan i Hagastaden i Stockholm.

Selger er NCC Property Development AB og netto kjøpesum er 1618 MSEK. Eiendommen ligger i sentrum av Hagastaden i det nordvestre hjørnet av Stockholms indre by. Torsplan er en kombinert kontor- og handelseiendom med ca 22 000 kvm kontor og 8 000 kvm handel/restaurant. I tillegg kommer en garasje med rundt 280 parkeringsplasser. Bygget er under oppføring og overtakelse skal etter planen skje i løpet av 4. kvartal 2013.

Bydelen er under omfattende omforming og utvikling med blant annet bygging av helt ny infrastruktur. Området vil bære preg av forsknings - og utdanningsrelaterte virksomheter med blant annet nye Karolinska Universitetssykehus, Karolinska Institutet Campus og Karolinska Universitet. Når området er ferdig utviklet rundt 2025 vil det omfatte omlag 5 000 boliger og 36 000 arbeidsplasser.

Torsplan blir en GreenBulding-eiendom og kommer til å miljøklassifiseres som BREEAM Excellent.

Forhåndsutleien på bygget ligger på 84 % og de største leietakerne er Axfood, Structor, Inspektionen för vård och omsorg, Max, Systembolaget og Hemköp.

Gjennomsnittelig leietid er 8 år og fullt utleid blir direkteavkastningen på i underkant av 5 ½ %.

KLP har nå en eiendomsmasse i Sverige tilsvarende 6,5 MRD NOK fordelt på 7 førsteklasses eiendommer; 3 hoteller og 4 kontoreiendommer.

- KLP Eiendom har valgt å satse på det svenske markedet og har i løpet av kort tid bygget opp en lokal administrasjon på fem personer. På samme måte som i Norge ønsker vi å drifte våre kontoreiendommer med egne ansatte og lokal tilstedeværelse, sier adm direktør Gunnar Gjørtz i KLP Eiendom.

KLP Eiendom arbeider med utvikling, kjøp og forvaltning av kontoreiendommer, hoteller og kjøpesentre. Selskapet har ambisjon om videre vekst i utvalgte markeder i Norge, Sverige, Danmark og London.

For mer informasjon kan du kontakte:
Gunnar Gjørtz, adm.dir KLP Eiendom, tlf 922 17 200

 

 

 

 

 

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 341 milliarder kroner.