KLP

KLP Eiendom selger Solna Haga

Pressemelding   •   feb 17, 2016 08:40 CET

KLP Eiendom har inngått avtale med et fond opprettet av Mengus om salg av Solna Haga 2:8.

Solna Haga er en kontoreiendom med et bruttoareal på ca. 60.000 kvm, hvorav 42.000 kvm er utleibart areal i henholdt til svensk markedspraksis («uthyrbar area»). Av utleibart areal er 34.000 kvm kontor, resten er konferanse, restaurant og treningsfasiliteter.

Eiendommen befinner seg ca. 7 kilometer nord for Stockholm sentrum, langs E4 mot Arlanda, og utgjør en del av Kungliga nationalstadsparken. Tomteareal er cirka 267 mål, hvorav rundt 60 mål er vann i Brunnsviken. Solna Haga ble bygget i 1988 som hovedkontor for SAS, som fortsatt er leietaker i dag. Leiekontrakten med SAS løper ut 2023.

- Solna Haga er en flott eiendom som vi har vært stolte av å eie siden vårt kjøp i 2009, og som kan egne seg godt for et fremtidig prosjekt. Vi tror det er aktører i Sverige som har bedre forutsetninger for å utvikle eiendommen enn vi har, og derfor har vi valgt å gjøre et salg, uttaler administrerende direktør Gunnar Gjørtz.

Etter ønske fra kjøper opplyses ikke eiendomsverdien i transaksjonen. 

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 527 milliarder kroner.