KLP

KLP ekskluderer Total

Pressemelding   •   jun 03, 2013 09:00 CEST

KLP ekskluderer Total fra sine investeringer. Selskapet er involvert i letevirksomhet av mulige olje- og gassforekomster på kontinentalsokkelen utenfor Vest-Sahara. Tre nye selskaper blir reinkludert i KLPs investeringsunivers.

KLP har hatt sin halvårlige gjennomgang av hvilke selskaper som det kan investeres i etter selskapets etiske kriterier. Ett nytt selskapsnavn kommer på listen over ekskluderte selskaper; Total S.A. Totals datterselskap, Total E&P Maroc, gjennomfører lete- og kartleggingsvirksomhet av mulige olje- og gass forekomster på kontinentalsokkelen utenfor Vest-Sahara. Det franske oljekonsernet Total S.A. sysselsetter mer enn 111.000 ansatte i mer enn 130 land, og er et av verdens ledende oljeselskaper.

- KLP mener Totals virksomhet på kontinentalsokkelen utenfor Vest-Sahara kan knyttes til brudd på grunnleggende etisk normer, sier Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning.

- Basert på vår gjennomgang, norske myndigheters oppfordringer og presedens i forhold til tidligere saker vurderer KLP at investeringen i Total utgjør en risiko for medvirking til brudd på grunnleggende etiske normer, og at selskapet utelukkes fra investeringene på dette grunnlaget, sier Bergan.

Total’s virksomhet i området i dag er svært lik den virksomhet det amerikanske selskapet Kerr McGee var engasjert i tilbake i 2005. Kerr McGee ble den gang utelukket fra Statens Pensjonsfond- Utland og KLP. Utelukkelsen av Kerr McGee ble av Finansdepartementet opphevet i mai 2006 etter at selskapet hadde avsluttet sin leteaktivitet i området. Selskapet ble også inkludert i KLPs investeringsunivers i løpet av 2006.

Inn i varmen
Tre selskaper blir reinkludert i KLPs investeringsporteføljer per juni 2013. Bridgestone Corporation ble utelukket i desember 2006 på grunn av barnearbeid på en gummiplantasje i Liberia som eies og driftes av Firestone, Bridgestones heleide datterselskap. Plantasjen er verdens største gummiplantasje og selskapet er en betydelig arbeidsgiver med over 6000 ansatte i et land som ellers preges av høy arbeidsledighet. Ansatte har en kvote for mengden gummi de skal tappe per dag. For å klare å oppfylle denne har mange hatt med seg barn og andre familiemedlemmer.

- Bridgestone har ryddet opp i problemene med barnearbeid. Vår vurdering er at Bridgestone har oppfylt inkluderingskriteriene og utelukkelsen oppheves fra og med juni, sier Jeanett Bergan.

Det amerikanske kjemiselskapet FMC Corporation ble i juni 2010 utelukket fra KLPs investeringsporteføljer. Grunnlaget for beslutning om utelukkelse var rapporter om selskapets import av fosfat fra Vest-Sahara. Halvannet år senere, i desember 2011, offentliggjorde også Statens pensjonsfond – Utland (SPU) sin beslutning om utelukkelse. FMC Corporation har lagt ned virksomheten som kjøpte fosfat og er ikke lenger kjøper av fosfat fra Vest-Sahara. Grunnlaget for utelukkelse er derfor ikke lenger til stede.

BAE Systems ble i januar 2006 utelukket fra KLPs investeringer. Selskapet er ikke lenger involvert i produksjon av kjernevåpen og utelukkelsen oppheves.

Også de to tobakkselskapene Huabao International Holdings og Schweitzer-Mauduit Int Inc er nye på listen over utelukkede selskaper. KLP hadde ingen investeringer i selskapene som er utenfor KLPs investeringsunivers.

Fakta
KLP har nå ekskludert 64 selskaper fra sine investeringer for etiske brudd. 6 selskaper kan knyttes til brudd på menneskerettighetsbrudd, 3 for individers rettigheter i krig og konflikt, 6 for andre grunnleggende etiske normer, 2 for arbeidstakerrettigheter og 10 som følge av grove miljøsynder. I tillegg kan 19 selskaper knyttes til våpenproduksjon, og 20 selskaper fordi de produserer tobakk. Ingen kan per i dag knyttes til korrupsjon.

For mer informasjon les om samfunnsansvar og ansvarlige investeringer, se blogg.klp.no eller kontakt: 

Leder for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning, Jeanett Bergan:
92 03 85 89 eller jeanett.bergan@klp.no

Rådgiver for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning, Heidi Finskas:
45 88 04 60 eller e-post: heidi.finskas@klp.no

Kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich i KLP:
90 91 55 23 eller e-post: ole.jacob.frich@klp.no

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 341 milliarder kroner.