Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Knalltall for kirken

Pressemelding   •   nov 18, 2010 09:10 CET

”Alle” er godt fornøyde med Den norske kirke, viser Innbyggerundersøkelsen. – Vi har en folkekirke vi kan være stolte av. Tallene er svært gledelige, sier kirkeminister Rigmor Aasrud.

I januar 2010 spurte Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi) 30 000 innbyggere om hva de mente om å bo i Norge. Nå har Difi fulgt opp de som har vært i kontakt med minst en av 23 offentlige tjenester, og spurt om deres erfaringer. Innbyggerundersøkelsen skal gjentas hvert annet år.

- Innbyggerne har talt, og sier klart at Den norske kirke behandler folk med respekt, har evne til å være imøtekommende, til å lytte og forklare beslutninger, sier kirkeminister Aasrud.

Evne til å tilpasse tilbudet til brukerens behov, evne til å møte brukernes behov når det oppstår en situasjon utenom det vanlige og høy faglig kompetanse for å løse oppgavene er det også svært gode tilbakemeldinger på. Brukerne er også fornøyd med den lave ventetida (saksbehandlingstid).

IKT-brukervennligheten er det punktet kirken scorer lavest på – både med hensyn til informasjon på nettet og muligheten for å kommunisere direkte via nettet.

- Jeg er svært fornøyd med resultatene totalt, men kirken må ta i bruk IKT på en bedre og mer gjennomgripende måte. Her har kirken allerede satt i gang arbeidet, sier Aasrud.

Innbyggerundersøkelsen er gjennomført av Synovate på oppdrag fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.
Det er full åpenhet rundt alle resultater, data, metodikk og spørreskjemaer, og alle data er tilgjengelige på www.difi.no fra onsdag 17. november 2010 kl 11.