Akademikerne

Knut Aarbakke gjenvalgt som Akademikernes leder

Pressemelding   •   okt 21, 2010 16:00 CEST

Knut Aarbakke (43) ble torsdag 21. oktober gjenvalgt som Akademikernes leder for to nye år. Aarbakke kommer fra Samfunnsviterne og er utdannet medieviter ved Universi- tetet i Bergen.

- Våre medlemmer er en forutsetning for fortsatt velferd og verdiskaping. Kunnskapsnasjonen Norge må ha fullt fokus på utdanning, forskning, innovasjon og nyskaping. Å bidra til det blir den viktigste jobben min fremover, sier Aarbakke.

Valget fant sted ved akklamasjon på Akademikernes rådskonferanse på Thon Hotel Opera i Oslo torsdag 21. oktober.

Nytt styre
Åsmund Knutsen fra Tekna er gjenvalgt som nestleder for to nye år. Øvrige valgte styremed- lemmer er: Tor Levin Hofgaard (Psykologforeningen), Torunn Janbu (Legeforeningen), Frode Lindseth (Samfunnsøkonomene), Karianne Løken (Juristforbundet) og Marie Modal (Veteri- nærene).

Akademikerne er en av fire hovedorganisasjoner på arbeidstakersiden i Norge. Akademikerne har 13 medlemsforeninger med til sammen i overkant av 150 000 medlemmer med utdanning på mastergradsnivå. Dette omfatter bl.a. sivilingeniører, leger, siviløkonomer, samfunnsøko- nomer, tannleger, samfunnsvitere, veterinærer, arkitekter, jurister, lektorer, offiserer, naturvite- re og psykologer. Medlemmene fordeler seg ca 50/50 mellom offentlig og privat sektor.