NKS Nettstudier

Knut Arild Hareide: Kultur for læring

Pressemelding   •   aug 08, 2013 11:00 CEST

For å få dette til, må vi gjøre kunnskap og utdanning lett tilgjengelig for alle, ikke bare for de som bor i umiddelbar nærhet av store studiesteder. NKS sitt nettbaserte tilbud er et strålende virkemiddel for å gjøre kunnskap tilgjengelig og dermed gjøre Norge til en kunnskapsnasjon.

Jeg mener det er behov for en større bevissthet rundt viktigheten av kontinuerlig kompetanseheving i næringslivet og det offentlige. Vårt samfunn er i stor endring. En er ikke lenger ferdig utlært når en står med diplomet i hånden. Læring foregår hele livet. Tidligere var læringen i arbeidslivet først og fremst knyttet til erfaring. Sånn er det fortsatt, men kunnskap har blitt enda mer komplisert i dagens samfunn. Det skyldes først og fremst at vi har en helt annen teknologiutvikling i dag enn bare for ti år siden, noe som gir et konstant behov for oppdatering.

Samtidig er det viktig å understreke at ny innsikt og økt kunnskap har en uvurderlig verdi, ikke bare for arbeidsliv og samfunn, men også for den enkelte. Kunnskap er nemlig med på å øke livskvaliteten, gjøre livet «rikere» for den enkelte. Kunnskap øker undringen og gjør oss mer nysgjerrige, det øker vår fantasi og kreativitet.

En kultur for læring skapes ikke bare i arbeidslivet. Det skapes allerede i grunnskolen med faglig dyktige og engasjerte lærere. De danner grunnlaget for en forståelse av at kunnskap er viktig. Det skapes på videregående hvor kampen mot frafall må intensiveres. Det skapes på universitet, høyskoler, fagskoler og forskningsmiljøer gjennom et bredt samarbeid med næringslivet og undervisning i toppklasse. Derfor må vil vi ha et utdanningsløft i alle ledd. Det koster penger, men det må vi være villige til å prioritere.

Knut Arild Hareide,
partileder KrF


NKS ble etablert i 1914 av Ernst G. Mortensen. I løpet av nesten 100 år har mer enn tre millioner nordmenn tatt utdanning via NKS. NKS samarbeider med en rekke høyskoler og tilbyr sammen med dem et bredt spekter av høyskolestudier på nett. 

Studentene får vitnemålet sitt fra samarbeidende høyskole. I tillegg finnes et godt tilbud innen yrkesrettet utdanning. 

For mer informasjon, kontakt: Markedssjef Cecilie Bryner  - mob 97090996