Komplett ASA

KOM - Meldepliktig handel.Som et ledd i insentivordningen til konsernledergruppen i Komplett

Pressemelding   •   des 08, 2009 09:43 CET

ASA er det den 07.12.09 gjennomført følgende kjøp av aksjer i
Komplett ASA.

Anton Hagberg, direktør i www.Komplett.no og Norek, primærinnsider i
Komplett ASA, har den 7. desember 2009 kjøpt 2 084 aksjer i Komplett
ASA til en snittkurs NOK 45,50. Etter dette kjøpet eier Anton Hagberg
en beholdning på 22 252 aksjer i Komplett ASA som tilsvarer 0,13 % av
utestående antall aksjer.

Cay Bakkehaug, økonomidirektør i Komplett ASA, primærinnsider i
Komplett ASA, har den 7. desember 2009 kjøpt 768 aksjer i Komplett
til en snittkurs NOK. 45,50. Etter dette kjøpet eier Cay Bakkehaug en
beholdning på 768 aksjer i Komplett ASA som tilsvarer 0,005 % av
utestående antall aksjer.

Ulf E. Andersen, innkjøpsdirektør i Komplett ASA, primærinnsider i
Komplett ASA, har den 7. desember 2009 kjøpt 1 755 aksjer i Komplett
til en snittkurs NOK 45,50. Etter dette kjøpet eier Ulf E. Andersen
en beholdning på 2 255 aksjer i Komplett ASA som tilsvarer 0,013 % av
utestående antall aksjer.

Lars Seeberg, direktør i http://MPX.no">MPX.no og Itegra AS, primærinnsider i
Komplett ASA, har den 7. desember 2009 kjøpt 2 084 aksjer i Komplett
til en snittkurs NOK 45,50. Etter dette kjøpet eier Lars Seeberg en
beholdning på 92 882 aksjer i Komplett ASA som tilsvarer 0,55 % av
utestående antall aksjer.

Ingebjørg Tollnes, informasjonsdirektør i Komplett ASA,
primærinnsider i Komplett ASA, har den 7. desember 2009 kjøpt 1 755
aksjer i Komplett til en snittkurs NOK 45,50. Etter dette kjøpet eier
Ingebjørg Tollnes en beholdning på 2 763 aksjer i Komplett ASA som
tilsvarer 0,02 % av utestående antall aksjer.

Hugo Rask Jensen, direktør i Komplett BV, primærinnsider i Komplett
ASA, har den 7. desember 2009 kjøpt 768 aksjer i Komplett til en
snittkurs NOK 45,50. Etter dette kjøpet eier Hugo Rask Jensen en
beholdning på 31 909 aksjer i Komplett ASA som tilsvarer 0,19 % av
utestående antall aksjer.

Peter Keerberg, administrerende direktør i Komplett Data Sverige AB,
primærinnsider i Komplett ASA, har den 7. desember 2009 kjøpt 439
aksjer i Komplett til en snittkurs NOK 45,50. Etter dette kjøpet eier
Peter Keerberg en beholdning på 439 aksjer i Komplett ASA som
tilsvarer 0,003 % av utestående antall aksjer.

Pål Vindegg, Direktør utvikling og drift i Komplett ASA,
primærinnsider i Komplett ASA, har den 7. desember 2009 kjøpt 2 193
aksjer i Komplett til en snittkurs NOK 45,50. Etter dette kjøpet eier
Pål Vindegg en beholdning på 8 193 aksjer i Komplett ASA som
tilsvarer 0,05 % av utestående antall aksjer.

Frank Wirum, direktør for strategiske muligheter i Komplett ASA,
primærinnsider i Komplett ASA, har den 7. desember 2009 kjøpt 1 755
aksjer i Komplett til en snittkurs NOK. 45,50. Etter dette kjøpet
eier Frank Wirum en beholdning på 153 754 aksjer i Komplett ASA som
tilsvarer 0,92% av utestående antall aksjer.

Nærstående selskap til konsernsjef Ole Vinje i Komplett ASA,
primærinnsider i Komplett ASA, har den 7. desember 2009 kjøpt 2 849
aksjer i Komplett til en snittkurs NOK 45,50. Etter dette kjøpet eier
Ole Vinje og nærstående en beholdning på 113 289 aksjer i Komplett
ASA som tilsvarer 0,68 % av utestående antall aksjer.


Spørsmål kan rettes til Cay Bakkehaug økonomidirektør i Komplett ASA
Tel: +47 91 39 33 92 eller cay.bakkehaug@komplett.com
Source: Millistream / Hug