LO Norge

Kommentar fra LO-leder Roar Flåthen tirsdag 14. september 2010: Vil bidra til å videreutvikle industrien

Pressemelding   •   sep 15, 2010 17:16 CEST

- Vi er fornøyd med initiativet, slik at garantiordningen for kraftintensiv industri nå kan komme på plass, sier LO-leder Roar Flåthen. Statsminister Jens Stoltenberg og statsråd Trond Giske presenterte i dag ordningen som har en ramme på 20 milliarder kroner og skal forvaltes av GIEK.
Hensikten med ordningen er å gjøre det lettere for industrien å skaffe seg langsiktig finansiering ved inngåelse av langsiktige kraftavtaler.
- Dette vil være et viktig bidrag til å sikre at den kraftintensive industrien videreutvikler sine virksomheter i Norge og bidrar til sysselsettingen, sier LO-lederen, som er opptatt av at industrien kan leve videre og utvikles på basis av ren vannkraft og fornybar energi.
Garantiordningen innebærer ikke statsstøtte. Den vil være på forretningsmessige vilkår. Ordningen skal notifiseres til EFTAs overvåkningsorgan ESA før den gjøres operativ.