Teknisk museum

Kommer: Dødens ingeniører

Pressemelding   •   feb 22, 2010 22:10 CET

(4 stemmer, snittet er 4.75 av 5)

fredag 29. januar 2010 15:37

Ovnsbyggerne fra Auschwitz: Hvordan kunne helt vanlige mennesker være med på å effektivisere massemord? Fra 10. mars.

 

 

Skrevet av Ketil Gjølme Andersen

Hvordan kunne helt vanlige mennesker være med på å effektivisere massemord? Spørsmålet står sentralt i den tyske vandreutstillingen Dødens ingeniører – ovnsbyggerne fra Auschwitz som åpner på Teknisk museum i mars. Utstillingen tematiserer teknologi og etikk med utgangspunkt i Holocaust.

 

Dødens ingeniører er hovedsatsingen for Teknisk museum i 2010. Utstillingen utdyper våre forestillinger om Holocaust og tematiserer teknikkens rolle i det moderne samfunnet.

Dødens ingeniører berører et av de mest sentrale og vanskeligste temaene i moderne europeisk historie. Massedrapet på jøder, romaer og tvangsarbeidere av ulik nasjonalitet blir i utstillingen ikke primært knyttet til nazismens menneskefiendtlige verdensanskuelse, men til en nøkternt kalkulerende, instrumentell fornuft.

Teknisk museum oppfatter Dødens ingeniører som en viktig utstilling som ikke bare utdyper og utfordrer våre forestillinger om Holocaust, men også forestillingene om teknikkens rolle i det moderne samfunnet. I noen grad utfordrer den museets egen formidlingstradisjon.

I manges øyne er Teknisk museum først og fremst et sted for feiringen av den moderne teknologiens triumfer, et sted der teknologien symboliserer fremskrittstro og utviklingsoptimisme. Dødens ingeniører plasser teknologien i en helt annen og langt mer urovekkende kontekst. At utstillingen blir vist nettopp ved Teknisk museum gir muligheter til å reflektere over disse aspektene og slik kanskje gi den en viktig tilleggsdimensjon. Museet utarbeider et omfattende undervisningsopplegg for utstillingen som tilbys grunnskoler og videregående skoler, samt universiteter og høyskoler. Det vil bli produsert en egen utstillingskatalog. Det er også planlagt en konferanse hvor noen av utstillingens mest sentrale problemstillinger belyses nærmere og tas opp til debatt.

Utstillingen er laget av Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, og ble åpnet ved det jødiske museet i Berlin i 2005. Den har senere besøkt flere museer i og utenfor Tyskland. Høsten 2008 var utstillingen å se på Arbejdermuseet i København. Fra og med oktober 2010 får utstillingen permanent tilhold i lokalene som tidligere huset firmaet Topf & Söhne i Erfurt. Visningen ved Teknisk museum blir dermed siste mulighet til å se utstillingen utenfor Tyskland.

Det er utviklet et undervisningstilbud for 10. trinn og videregående skole.
Les mer om undervisningstilbudet her.

Dødens ingeniører – ovnsbyggerne fra Auschwitz åpner på Teknisk museum torsdag 10. mars kl. 17 og varer ut oktober 2010.
Prosjektleder for utstillingen ved Norsk Teknisk Museum er førstekonservator Ketil Gjølme Andersen.