Komplett ASA

Komplett selger virksomheten i Irland, Nederland og Belgia til Paradigit Holding.

Pressemelding   •   jan 12, 2010 11:28 CET

Komplett ASA har 11. januar 2010 inngått en avtale med Paradigit Holding B.V. i
Nederland om overdragelse av samtlige aksjer i Komplett B.V.

Komplett B.V., som opererer Kompletts nettbutikker i henholdsvis Nederland,
Belgia og Irland, hadde i 2009 en estimert omsetning på MNOK 182 og resultat før
skatt på MNOK - 18.

Transaksjonen er planlagt gjennomført 1. april 2010. I perioden frem til
overdragelsen skal virksomheten opereres av Komplett som normalt.

Komplett B.V.'s tre nettbutikker, www.komplett.nl,http://www.komplett.be">www.komplett.beog
www.komplett.ie, skal flyttes over på Paradigits Holdings logistikk og
dataløsninger i forbindelse med overdragelsen. Som et ledd i avtalen mellom
partene har Komplett ASA en opsjon på å kjøpe tilbake nettbutikkene 1. april
2013.

Partene har videre inngått en lisensavtale som i opsjonsperioden gir Paradigit
Holding rett til å benytte Komplett navnet på nettbutikkene som overtas.

Transaksjonen vil få finansiell og regnskapsmessig effekt fra og med overtakelse
av aksjene.

De finansielle vilkårene i transaksjonen er avtalt å holdes konfidensielt mellom
partene.

For ytterligere informasjon, kontakt konsernsjef Ole Vinje på +47 900 89421
eller ole.vinje@komplett.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12


[HUG#1372559]

Source: Millistream / Hug