Mattilsynet gammel

Konferanser og møter: Invitasjon til å gi kommentarer til saker som skal behandles i kommende Codex komitémøte

Pressemelding   •   jan 12, 2010 17:38 CET

Det 31. møtet i Codex-komiteen for analyse og prøvetaking (CCMAS) arrangeres i Budapest, Ungarn, 8.-12. mars 2010.

Agenda for Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling (CCMAS) 31th Session – med dokumenttilgang – kan lastes ned fra nettsiden til Codex. Se lenke til høyre på siden.

Norge vil delta med en delegasjon, og eventuelle kommentarer til saker på agendaen kan sendes codex@mattilsynet.no senest fire uker før sesjonen begynner.

Kontaktperson i Mattilsynet:
Frode Baumann, seniorrådgiver i seksjon regelverksutvikling og internasjonal koordinering.