Nasjonalforeningen for folkehelsen

Kong Harald overrekker Nasjonalforeningens Hjertepris tirsdag kl 13

Pressemelding   •   feb 01, 2010 10:14 CET

Nasjonalforeningens Hjertepris deles ut i forbindelse med åpningen av Nasjonalforeningens Hjerteaksjon 2010.
H.M. Kong Harald V er til stede i Gamle festsal for å overrekke Hjerteprisen.
Nasjonalforeningens Hjertepris er en anerkjennelse og belønning som gis på grunnlag av betydelige resultater innen hjerte- og karforskningen i Norge.
Nasjonalforeningen for folkehelsens Hjerteaksjon har et todelt formål, å samle inn penger til hjerte- og karforskningen i Norge og å spre informasjon om et utvalgt tema. Årets tema er akutt behandling av hjerteinfarkt. Nye metoder muliggjør raskere og bedre behandling, slik at mange som får hjerteinfarkt kan bli fullstendig restituert i løpet av kort tid.

Sted: Gamle festsal,Universitetsplassen
Tid: Tirsdag 2. februar 2010, kl. 13.00 – 14.00

Programmet består blant annet av overrekkelsen av Nasjonalforeningens Hjertepris, et foredrag med temaet ”Akutt behandling av hjerteinfarkt”, og musikk ved en strykekvartett med elever fra Norges Musikkhøyskole.

Nasjonalforeningens Hjertepris består av et beløp på 100.000 kroner, et diplom og et kunstverk formet av Lise Amundsen.

Nasjonalforeningen for folkehelsen bekjemper hjerte- og karsykdom
I 2010 markeres Nasjonalforeningen for folkehelsens 100-årsjubileum. Organisasjonen startet med arbeidet for å bekjempe tuberkulosen, og tok opp kampen mot hjerte- og karsykdommene i 1955. I årene siden har Nasjonalforeningen samlet inn over 1,7 milliarder kroner til hjerte- og karforskningen. Nasjonalforeningen for folkehelsen er i dag den største humanitære bidragsyteren til den frie hjerteforskningen i Norge. Forskningen er basert på innsamlede midler, uten offentlig støtte. For 2010 deler Nasjonalforeningen for folkehelsen ut 16 millioner kroner til denne livsviktige forskningen.