Konica Minolta Business Solutions Norway AS

Konica Minolta er listet i Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) for tredje året på rad

Pressemelding   •   sep 26, 2014 13:26 CEST

Konica Minolta er listet i Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) for tredje året på rad som en anerkjennelse for selskapets økonomiske, miljømessige og sosiale prestasjoner.

Dow Jones Sustainability World Index er den første bærekraftindeksen som sporer og evaluerer de økonomiske resultatene av ledende, bærekraftige selskaper over hele verden. I den årlige gjennomgangen av 2.500 selskaper i verden, har 319 selskaper blitt notert på DJSI World. 21 av disse er japanske selskaper, inkludert Konica Minolta.

Konica Minolta transformerer sin virksomhet i enhver sektor den opererer i ved å utvikle seg i takt med kundenes økte behov. Ved starten av regnskapsåret 2014, lanserte derfor Konica Minolta sin medium-term business plan kalt “TRANSFORM 2016” ". Denne planen fornyer konsernets miljøplan ytterligere og stadfester Konica Minoltas engasjement for miljøvern. "TRANSFORM 2016" har etablert mål i regnskapsåret 2016 i form av redusert miljøbelastning og vekst i bedriftenes verdi og konkurranseevne. Blant annet setter den nye planen mål for CO2-reduksjon knyttet til anskaffelser og produksjonssteder, samt lavere karbonutslipp hos leverandører. Disse initiativene er ikke bare etablert for å hjelpe partnere å oppnå energisparing og kostnadsreduksjon, men er også ment for å utnytte Konica Minoltas ekspertise i å bidra til lavere karbonutslipp på steder og virksomheter utenfor konsernet.

Bærekraftig drift er selve grunnlaget for konsernledelsen i Konica Minolta. Det gjelder både kunde- og samfunnsforhold og arbeidet med å skape vekst i konsernet. Det er spesielt innenfor utvikling av innovativ og miljøvennlig teknologi Konica Minolta arbeider for å løse miljømessige problemer og skape et bedre miljø. Konica Minolta er tro mot sin ledelsesfilosofi om å skape nye verdier og har som mål at all virksomhet i selskapet skal være i harmoni med samfunnet og miljøet.

Under mottoet «Giving Shape to Ideas» forplikter Konica Minolta seg til å være et samfunnsengasjert selskap i en verden i rask endring og som sådan fortsette den sterke veksten som et globalt selskap.

Indeksen er et samarbeid mellom det sveitsiske investeringsselskapet RobecoSAM – som fokuserer på investeringer i bærekraft – og S&P Dow Jones Indices i USA.

Konica Minolta er også listet på Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index (DJSI Asia Pacific) for sjette år på rad.

I år Konica Minolta har oppnådd den høyeste vurdering i sektoren: «Computers & Peripherals and Office Electronics».


Konica Minolta Business Solutions Norway AS er blant markedslederne innenfor salg av nettverks- og programvareløsninger og printere/multifunksjonsmaskiner som tilbyr kopi, utskrift, skann og faks. Konica Minolta Business Solutions Norway AS ble etablert 1. april 2004, selskapets hovedkontor ligger i Nydalen i Oslo og teller ca. 190 ansatte. Konica Minolta Business Solutions Norway AS har en forventet omsetning på over 420 millioner norske kroner. Vi har egne avdelinger med kontorer i 11 fylker og 27 frittstående forhandlere som kompletterer vårt distribusjonsnett. Med utgangspunkt i selskapets solide fremmarsj innen optisk teknologi, utviklet etter mange år som tidligere kameraprodusent, tar vi sikte på å være et selskap som tilbyr essensielle og innovative produkter og tjenester.