Axis-Shield plc

KONSERNLEDELSENS DELÅRSUTTALELSE

Pressemelding   •   okt 29, 2010 09:31 CEST

Dundee, Skottland, 28. oktober 2010. Axis-Shield plc (LSE:ASD, OSE:ASD) ("Axis-
Shield" eller "selskapet"), det innovative internasjonale in vitro diagnostika-
selskapet, offentliggjør i dag konsernledelsens delårsuttalelse for 17 ukers-
perioden som ble avsluttet 27. oktober 2010.

Virksomhetsresultater

Axis-Shield har prestert godt i denne perioden, og har hatt en utvikling på
linje med styrets forventninger, til tross for de utfordrende markedsforholdene.

I Point-of-Care-divisjonen er selskapet fortsatt på rett vei mot å nå den
viktige milepælen om 10.000 utplasserte Afinion(TM)-enheter ved utgangen av
året, og med fortsatt god testutnyttelse og en økende effektivitet i
produksjonsanlegget. Axis-Shield følger også tidsplanen i det viktige programmet
for utvidelse av testmenyen på Afinion(TM), hvor et lipidpanel og en høysensitiv
CRP-test (hsCRP) for bruk i vurderinger av kardio-vaskulære risiko vil bli
inkludert i henholdsvis 2011 og 2012. Afinion(TM) er fortsatt den viktigste
driveren i Axis-Shields kjernevirksomhet, og er unik i det globale markedet med
en voksende testmeny designet for å forbedre pasientbehandlingen ved
legekontorer. For andre året på rad kåret Physician Sales Service (PSS) Axis-
Shield til "Vendor of the Year" i oktober 2010. PSS er Axis-Shields eksklusive
distributør i USA. Dette anerkjenner kvaliteten på Afinion(TM) og Axis-Shields
suksess med denne erfarne kommersialiseringspartneren.

NycoCard® inntektene er hittil i år fortsatt påvirket av det reduserte CRP-
salget som en følge av forrige vinters milde influensasesong, som generelt
påvirket alle selskaper innenfor influensatesting sektoren. Den underliggende
etterspørselen etter denne viktige testen ser ut til å være voksende, og vil
trolig bli hjulpet av de nylige positive resultatene fra en multinasjonal studie
som viste effektiviteten ved CRPtesting for å differensiere mellom bakterie- og
virusinfeksjoner i allmenn behandling, noe som fører til færre utskrevne
resepter på antibiotika (og dermed reduserer faren for utvikling av
antibiotikaresistens). Det er likevel for tidlig å sikkert forutsi omfanget av
influensasesongen den kommende vinteren. Selskapet har derfor en forsiktig
tilnærming til omfanget av CRP salget for kommende periode.

Pipeline av kommende nyskapende tester innenfor selskapets laboratoriedivisjon
utvikler seg godt, selv om den vanlige kommersialiseringsstrategien på
laboratorieplattformen til Axis-Shields globale partnere kan være påvirket av
noe reduserte budsjetter knyttet til ekstern utvikling, samt den pågående
konsolideringen i sektoren og den følgende systemrasjonaliseringen. Axis-Shields
franchise innen diabetes HbA1c-testing fortsetter å generere gode inntekter fra
Afinion(TM) og NycoCard® til bruk i pasientnær testing og gjennom AxSYM® xtra-
produktet til bruk i laboratorie. ARCHITECT® HbA1ctesten, som skal lanseres
neste år, forventes å gi et betydelig bidrag til inntektene innenfor selskapets
laboratoriedivisjon. Den nylig publiserte meldingen om selskapets patentsøknad
for en hittil ukjent tilnærming til forenklet diagnostisering av vitamin D-
mangel, har medført stor interesse fra flere ulike interessenter.

Direct Distribution-divisjonen er et viktig ledd i selskapet og fortsetter å
drive godt, spesielt i Sveits, hvor vi har øket markedsandel og opprettholdt
inntekter til tross for den betydelige reduksjonen i refusjonsdekning som ble
implementert i 2009. I Norge er det fortsatt innstramminger i
sykehusbudsjettene.

Finansiell posisjon
Det har ikke vært betydelige endringer i konsernets finansielle posisjon siden
rapporteringen av selskapets halvårsresultater den 25. august 2010, for perioden
som ble avsluttet 30. juni 2010.

Analytiker- og investordag hos Axis-Shield
Axis-Shield arrangerer en analytiker- og investordag i selskapets
produksjonslokaler i Oslo den 10. november 2010.

Kommende finansielle oppdateringer
Axis-Shield forventer å offentliggjøre en markedsoppdatering i løpet av uken som
begynner 10. januar 2011.

Oppsummering og utsikter
Styret er fremdeles trygg på utsiktene for resten av året. Som følge av
usikkerheten forårsaket av eksterne faktorer, har styret en forsiktig tilnærming
til 2011, men ser veldig positivt på konsernets vekstutsikter på mellomlang og
lang sikt.

Ian Gilham, Axis-Shield's CEO, uttaler: "Vi er fornøyd med fremdriften i hele
selskapet for perioden, og er godt posisjonert for å nå våre prognoser for
2010. De kontinuerlige gode resultatene oppnådd med Afinion(TM) er svært viktige
for Axis-Shield, og vårt program for å bringe flere tester til Afinion(TM)-
plattformen viser god fremdrift. Vi ser på dette som en sentral vekstdriver i
fremtiden. Vi har en forsiktig tilnærming til 2011, i hovedsak som følge av
ekstern påvirkning, som omfanget av influensasesongen 2010/11, samt den
forventede innstrammingen i FoU-budsjettene hos våre partnere grunnet den
generelle økonomiske situasjonen. Den underliggende virksomheten i Axis-Shield
er godt posisjonert for vekst og vedvarende lønnsomhet."

-Slutt-

For ytterligere spørsmål, vennligst kontakt:

Axis-Shield plc
Ian Gilham, CEO
Ronny Hermansen, CFO
Tel: +44 203 178 7849

M:Communications
Mary-Jane Elliott / Emma Thompson Tel: +44 207 920 2330
E-post:axisshield@mcomgroup.com

Geelmuyden.Kiese (Norge)
Håkon Rønning Tel: +47 48 18 88 00

Om Axis-Shield
Axis-Shield (www.axis-shield.com) er et internasjonalt in vitro
diagnostiseringsselskap, med hovedkvarter i Dundee, og med forsknings- og
produksjonsfasiliteter i Dundee og Oslo. Konsernet er spesialisert leverandør av
diagnoseinstrumenter og tester for det sterkt voksende markedet for testing på
legekontorer, samt utvikling, produksjon og markedsføring av innovativt
rettighetsbeskyttet diagnostiseringsutstyr til kliniske områder som kardio-
vaskulære og nevrologiske sykdommer, reumatoid artritt og diabetes.