Forum for offentlige anskaffelser

Konsulenten var ikke inhabil, tross bånd til valgt leverandør

Pressemelding   •   sep 22, 2014 14:47 CEST

Konsulenten som oppdragsgiveren benyttet i forbindelse med en anbudsprosess, hadde hatt mange oppdrag for den leverandøren som kapret oppdraget. Burde han ikke da være ansett for å være inhabil? KOFA tvilte seg fram til et nei. Rådgivning for den valgte leverandøren på andre prosjekter synes ikke å gå ut over det rent forretningsmessige.

I KOFA-sak 2013/26 gjaldt det spørsmål om habilitet. Påstanden gikk ut på at Lom Biovarme AS ved en anskaffelse hadde brutt regelverket ved at konsulenten som ble brukt som rådgiver i forbindelse med anskaffelsen, var inhabil. Konsulenten hadde vært involvert i byggeprosessen til den valgte leverandøren på 11 av 16 anlegg som denne leverandøren har bygget de siste årene. I tillegg var han engasjert i to anlegg som var under oppføring samtidig med anbudsprosessen.
Konsulenten hadde bistått oppdragsgiveren gjennom hele anbudsprosessen, og klagenemnda fant det derfor naturlig at habilitetsspørsmålet ble vurdert etter forskriften § 3-7, da § 3-8 hovedsakelig retter seg mot rådgiverhabilitet i spesifikasjonsfasen. Det følger av forskriften § 3-7 at ved behandling av saker som omfattes av forskriften, gjelder reglene om habilitet i forvaltningsloven. Det er ingen tvil om at konsulenten har utført arbeid for oppdragsgiveren og omfattes av habilitetsreglene, heter det. Avgjørelsen beror på en helhetsvurdering. 
Les mer... http://www.foa.no/blog/files/935689aaa9ab73915ce831f3e06a411c-550.html#.VCAaDUvCnlo