Statistisk sentralbyrå SSB

Konsumprisindeksen per 15. desember 2009 KPI opp 0,2 prosent

Pressemelding   •   jan 12, 2010 09:32 CET

KPI steg med 0,2 prosent fra november til desember 2009. Det var prisoppganger på elektrisitet og flyreiser som bidro mest. Fra desember 2008 til desember 2009 steg KPI med 2,0 prosent, mens KPI-JAE steg med 2,4 prosent i samme periode.

Konsumprisindeksen (KPI) var 126,9 (1998=100) i desember 2009 mot 124,4 i tilsvarende måned i 2008. Det tilsvarte en tolvmånedersvekst på 2,0 prosent i desember 2009, mot 1,5 prosent måneden før. Tolvmånedersveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 2,4 prosent i desember 2009, samme som i november.

Årsveksten i KPI var 2,1 prosent i 2009, mens årsveksten i KPI-JAE var 2,6 prosent.

Økte elektrisitetspriser

KPI steg med 0,2 prosent fra november til desember 2009. Det var elektrisitetsprisene inkludert nettleie som bidro mest, med en økning på 4,1 prosent. Flyprisene steg med 10,5 prosent, mens prisene på bøker gikk opp med 8,0 prosent i samme periode. For både flyreiser og bøker var prisøkningen fra november til desember noe sterkere i 2009 enn i 2008.

Prisene på klær og matvarer viste derimot nedgang, og falt med henholdsvis 0,9 og 0,2 prosent. Prisene på hotelltjenester sank også fra november til desember 2009.

Drivstoff viktigst for tolvmånedersveksten i KPI

KPI steg 2,0 prosent fra desember 2008 til desember 2009. Prisene på drivstoff og smøremidler steg med 14,5 prosent og utgjorde det viktigste bidraget til tolvmånedersveksten i KPI. Andre viktige faktorer bak tolvmånedersveksten i totalindeksen var beregnet husleie for selveiere og matvareprisene, som økte med henholdsvis 2,6 prosent og 2,4 prosent. Det var også prisøkninger på en rekke tjenester innenfor kultur og fritid, restaurant samt helsepleie.

Prisene på elektrisitet inkludert nettleie sank med 13,5 prosent fra desember 2008 til desember 2009. Flyreiser og audiovisuelt utstyr viste også prisfall på henholdsvis på 17,9 og 3,3 prosent.

Tolvmånedersveksten i KPI steg med 0,5 prosentpoeng, fra 1,5 prosent i november til 2,0 prosent i desember 2009. De viktigste bidragene til oppgangen kom fra prisutviklingen på energivarer. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie økte med 4,1 prosent fra november til desember 2009, mens de sank med 2,9 prosent i tilsvarende periode året før. Prisene på drivstoff og smøremidler viste derimot en svak nedgang fra november til desember 2009, men prisfallet var langt kraftigere i tilsvarende periode i 2008.

Årsveksten ble 2,1 prosent

Årsveksten i KPI var 2,1 prosent i 2009. Beregnet husleie for selveiere og matvareprisene bidro mest til oppgangen. Beregnet husleie steg i gjennomsnitt med 3,3 prosent fra 2008 til 2009. Matvareprisene hadde en årsvekst på 3,9 prosent, noe som blant annet skyldes sterk vekst i prisene på meieriprodukter samt brød og kornprodukter. Andre viktige faktorer som preget årsveksten var prisøkninger på tjenester innenfor kultur og fritid samt alkoholholdige drikkevarer og tobakk. I motsatt retning trakk prisutviklingen på energivarer, med prisfall fra 2008 til 2009.

Årsveksten i KPI-JAE var på 2,6 prosent fra 2008 til 2009, samme årsvekst som fra 2007 til 2008.

Konsumprisindeksen. 1998=100
Tabell: http://www.ssb.no/kpi/