Statistisk sentralbyrå SSB

Konsumprisindeksen per 15. januar 2010 Elektrisitetspriser bak oppgang i KPI

Pressemelding   •   feb 11, 2010 10:25 CET

KPI steg med 0,2 prosent fra desember 2009 til januar 2010. Det var prisoppgang på elektrisitet inkludert nettleie som bidro mest. Fra januar 2009 til januar 2010 steg KPI med 2,5 prosent, mens KPI-JAE steg med 2,3 prosent i samme periode.

Konsumprisindeksen (KPI) var 127,1 (1998=100) i januar 2010 mot 124,0 i tilsvarende måned i 2009. Det tilsvarte en tolvmånedersvekst på 2,5 prosent i januar 2010, mot 2,0 prosent måneden før. Tolvmånedersveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 2,3 prosent i januar 2010, mot 2,4 prosent måneden før.

KPI opp 0,2 prosent

Konsumprisene steg med 0,2 prosent fra desember 2009 til januar 2010. Det var elektrisitetsprisene inkludert nettleie som bidro mest, med en økning på 11,6 prosent. Både kraftpriser og nettleie steg kraftig. Betalt husleie og beregnet husleie for selveierne viste også oppganger, med henholdsvis 1,6 og 1,3 prosent. Husleiereguleringsloven har vært under gradvis avvikling og den endelige avviklingen fra 1. januar 2010 var en medvirkende årsak til økningen i husleiene. Prisene på drivstoff og smøremidler steg med 2,5 prosent fra desember til januar. På tobakk steg prisene med 5,8 prosent i samme periode, noe som må ses i sammenheng med avgiftsøkninger. KPI justert for avgiftsendringer (KPI-JA) steg med 0,1 prosent, og avgiftsøkninger bidro dermed isolert sett til å trekke KPI opp med 0,1 prosentpoeng.

Prisene på kulturelle tjenester steg med 2,1 prosent, og det var særlig økningen i tv-lisensen som bidro til oppgangen. Egenbetaling for SFO steg noe siden forrige måling i august, mens egenbetaling for barnehage steg marginalt. Se egen artikkel om egenbetaling i barnehage.

Tilbudsaktivitet på klær og skotøy bidro til å dempe oppgangen i KPI fra desember til januar. Prisene her falt med 8,6 prosent. Det var også tilbudsaktivitet på møbler, innrednings- og dekorasjonsartikler, der prisene falt med 5,7 prosent i samme periode. Prisene på flyreiser falt med 17,4 prosent og bidro også til å dempe oppgangen. Det ble også notert prisnedgang for matvarer, der de aller fleste av varegruppene falt i pris. Prisene på bøker falt også.

Konsumprisene opp 2,5 prosent siste tolv måneder

KPI steg 2,5 prosent fra januar 2009 til januar 2010. De viktigste bidragene til tolvmånedersveksten kom fra betalt husleie og beregnet husleie, samt vedlikehold og reparasjon av bolig. Betalt husleie og beregnet husleie for selveierne steg med henholdsvis 2,6 og 2,5 prosent. Andre viktige faktorer bak oppgangen var prisene på drivstoff og smøremidler, som steg med 13,6 prosent de siste tolv måneder. Matvareprisene steg med 2,5 prosent i samme periode, mens prisene på tjenester tilknyttet fritid og kultur steg med 6,8 prosent.

Prisene på flyreiser falt 18,4 prosent fra januar 2009 til januar 2010 og bidro til å dempe tolvmånedersveksten i KPI.

Elektrisitetspriser bak oppgang i tolvmånedersveksten

Tolvmånedersveksten i KPI steg med 0,5 prosentpoeng, fra 2,0 prosent i desember 2009 til 2,5 prosent i januar 2010. Det viktigste bidraget til oppgangen kom fra prisutviklingen på elektrisitet inkludert nettleie. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie økte med 11,6 prosent fra desember 2009 til januar 2010, mens de sank med 3,0 prosent i tilsvarende periode året før. En annen faktor bak oppgangen i tolvmånedersveksten er utviklingen i prisene på klær og skotøy, som viste lavere prisfall fra desember til januar ved dette årsskiftet sammenlignet med forrige.

Tolvmånedersveksten i KPI-JAE falt 0,1 prosentpoeng, fra 2,4 prosent i desember 2009 til 2,3 prosent i januar 2010.

Konsumprisindeksen. 1998=100
http://www.ssb.no/kpi/