Statistisk sentralbyrå SSB

Konsumprisindeksen, per 15. november 2009 Prisoppgang på energivarer

Pressemelding   •   des 10, 2009 10:14 CET

KPI steg med 0,3 prosent fra oktober til november. Det var prisutviklingen på energivarer til bolig samt drivstoff og smøremidler som bidro mest til oppgangen. Fra november 2008 til november 2009 steg KPI med 1,5 prosent, mens KPI-JAE steg med 2,4 prosent i samme periode.

Konsumprisindeksen (KPI) var 126,6 (1998=100) i november 2009, mot 124,7 i samme måned i fjor. Det tilsvarte en tolvmånedersvekst på 1,5 prosent i november i år, mot 0,6 prosent i oktober. Tolvmånedersveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 2,4 prosent i november, mot 2,1 prosent i oktober.

Elektrisitetsprisen opp 4,5 prosent fra oktober til november

Fra oktober til november i år steg KPI med 0,3 prosent. Prisene på elektrisitet, fyringsoljer og annet brensel steg samlet med 4,1 prosent i perioden, og de fleste varene innenfor denne gruppen viste prisoppganger. For drivstoff og smøremidler steg prisene med 2,7 prosent, og det var økning i både bensin- og dieselprisene. Matvareprisene steg med 0,8 prosent fra oktober til november.

Prisene på flyreiser og audiovisuelt utstyr falt med henholdsvis 7,6 og 0,9 prosent fra oktober til november og dempet dermed veksten i KPI noe.

Husleier og matvarepriser bak tolvmånedersvekst i KPI

KPI steg 1,5 prosent fra november i fjor til november i år. De to viktigste konsumgruppene bak oppgangen var beregnet husleie for selveiere samt matvarer og alkoholfrie drikkevarer, som viste prisøkning på henholdsvis 2,5 og 4,0 prosent. Det var imidlertid mange varer og tjenester som viste prisvekst siste tolv måneder. For drift og vedlikehold av transportmidler steg prisene med 5,7 prosent. Det var særlig reparasjoner og vedlikehold på verksted og drivstoff som bidro til prisveksten i denne varegruppen. Priser på tjenester knyttet til kultur og fritid steg med 8,0 prosent, mens restauranttjenester samt alkohol- og tobakk begge steg med 4,4 prosent siste tolv måneder.

Elektrisitetsprisene og priser på flyreiser virket dempende på tolvmånedersveksten med nedganger på henholdsvis 19,3 og 19,1 prosent. Både audiovisuelt utstyr og klær hadde også prisfall i perioden.

Drivstoff- og elektrisitetspriser bak økning i tolvmånedersveksten

Tolvmånedersveksten i KPI steg med 0,9 prosentpoeng, fra 0,6 prosent i oktober til 1,5 prosent i november i år. Det var særlig prisene på drivstoff og smøremidler og elektrisitet inkludert nettleie som stod bak oppgangen. Prisene på drivstoff og smøremidler økte 2,7 prosent fra oktober til november i år, mens de falt 8,7 prosent i tilsvarende periode i fjor. Elektrisitetsprisene steg med 4,5 prosent fra oktober til november, mot et fall på 1,9 prosent i tilsvarende periode i fjor. Det var også enkelte andre konsumgrupper som drev opp tolvmånedersveksten fra oktober til november. Blant annet steg prisene på matvarer i år mot en nedgang i fjor, mens prisene på teletjenester hadde en svak vekst etter et kraftig fall i fjor.

Konsumprisindeksen. 1998=100

http://www.ssb.no/kpi/