Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Kontaktkonferansen 2011 om FN og kjønnslikestilling: Teknologi redder kvinneliv!

Pressemelding   •   feb 01, 2011 09:22 CET

Konstituert barne-, likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland og politisk rådgiver Arvinn Eikeland Gadgil i miljø- og utviklingsdepartementet åpner kontaktkonferansen 2011.

Tid: 1. februar 2010, kl 09:00 – 15.00.
Sted: Felix konferansesenter på Aker Brygge.

Konferansen er møtested for sentrale myndigheter og det sivile samfunn dvs. de frivillige organisasjoner. Tema for årets konferanse er todelt. Første del er om Teknologiens rolle i styrking av kvinners rettigheter og muligheter. Dette er sammenfallende med tema for møtene i FNs kvinnekommisjon i New York fra 22. februar – 11. mars i år. Andre del vil fokusere på kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, herunder oppnåelse av Tusenårsmålene 4 og 5.

Hvert 90. sekund dør en kvinne på grunn av komplikasjoner i forbindelse med graviditet eller fødsel. I de aller fleste tilfellene kunne dødsfall vært unngått gjennom tilgang til grunnleggende og sikre helsetjenester. Ett av FNs tusenårsmål er å redusere dødeligheten blant gravide og fødende kvinner med tre firedeler mellom 1990 og 2015.

- Vi har bare 5 år igjen og vi må tenke nytt om vi skal klare det.  Jeg tror at økt bruk av teknologiske virkemidler innrettet mot kvinners behov kan gi oss de endringene verden trenger, sier konstituert barne-, likestillings- og inkluderingsminister Tora Aasland.

– Kvinners mulighet til selv å bestemme over egen kropp, seksualitet og reproduksjon henger tett sammen med den generelle likestillingen mellom kjønnene. Norge må fortsette å inkludere de seksuelle rettighetene i sammenhenger der mødredødelighet diskuteres, og fronte retten til trygge aborter, understreker Gro Lindstad, daglig leder i FOKUS, Forum For Kvinner og Utviklingsspørsmål.


For mer informasjon kontakt:
Kommunikasjonssjef i FOKUS Trine Tandberg tlf 41 44 08 09
Senior kommunikasjonsrådgiver i BLD Raheela Chaudhry tlf 91883568