Farstad Shipping ASA

Kontrakt om bygging av plattform supplyskip.

Pressemelding   •   nov 17, 2010 09:27 CET

Farstad Shipping ASA har på vegne av heleide datterselskap i Singapore,
Skottland og Norge inngått avtale med STX OSV om bygging av 4 plattform
supplyskip (PSV). I tillegg er der opsjon på bygging av ytterligere 3 skip.
Kontraheringen er et ledd i Farstad Shippings flåtefornyelse og representerer en
investering på ca. NOK 1,35 mrd. (eks. opsjoner). Levering av skipene vil finne
sted i 2012 og 2013.


Det er kontrahert skip av to forskjellige design.

Av type STX PSV 08 CD skal det bygges 3 skip, hvorav 2 ved STX sitt verft i
Vietnam og 1 ved STX sitt verft i Tomrefjord (Langsten). Disse skipene bygges
for utenlandske datterselskap av Farstad Shipping. PSV 08 CD er en nyutviklet,
mellomstor, dieselelektrisk PSV med dekksareal på ca. 800 m².

Det er i tillegg kontrahert 1 stor PSV (dekksareal ca. 1000 m²) av type UT 754
WP.  Dette er et nytt PSV konsept utviklet i tett samarbeid mellom Rolls Royce
Marine og Farstad Shipping. Bygging av dette skipet vil skje i regi av STX sitt
verft i Tomrefjord (Langsten).

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

CEO Karl-Johan Bakken -     +47 90 10 56 97
CFO Torstein L. Stavseng -   +47 91 10 70 01Farstad Shipping har i dag en flåte på 58 skip (32 AHTS, 24 PSV og 2 SUBSEA) og
4 PSV under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen,
Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på
land og på sjø er ca. 1820. Selskapets strategi er å være en langsiktig og
betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til
oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil

http://www.farstad.com">www.farstad.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12