NHO Service

Korte frister skaper frykt

Pressemelding   •   jan 26, 2010 21:37 CET

NHO Service frykter at korte frister for dispensasjoner og minimumsbemanning gjør at sykepleierstreiken kan gå ut over liv og helse.
Ved meglingens slutt, tirsdag, varslet NHO Service Helsetilsynet om situasjonen ved sykehjemmene. Her fremgår det at bedriftene vil forsøke å opperettholde en minimumsbemanning.
- Norsk Sykepleierforbund (NSF) brukte hele natten på å behandle om dette var akseptabelt. Avgjørelsen var ikke klar før streiken skulle starte. Dette og at man ikke fikk alle dispensasjoner innvilget, har skapt en uakseptabel situasjon, sier Petter Furulund, adm. dir. i NHO Service.

Det må søkes dispensasjon for hver enkelt sykepleier. At dispensasjoner ikke innvilges for mer enn et døgn av gangen gjør situasjonen meget krevende. Minimumsbemanning kan kun forsvares en kort tid, og hvis ikke NSF imøtekommer våre søknader fremover, må helsemyndighetene vurdere konsekvensene.
Uredelig
- Sykepleierforbundet fremstiller det som om stridens kjerne er minstelønnssatsene. Det er ikke tilfelle. Bedriftene i privat som i offentlig sektor lønner godt over minimum. Det faller på sin egen urimelighet at sykepleiere skulle søke til dårlige vilkår i privat sektor hvis de kunne få bedre betalt andre steder, sier Furulund.
NSF sin egen statistikk på Kongressen 2008 viser at private i snitt lønner kr. 382.000, Spekter kr. 361.000, KS kr. 367.000 og Oslo Kommune kr. 399.000.
Interessekamp
- Det kan virke som om at vi nå i realiteten er vitne til en interessekamp mellom Fagforbundet/LO og Sykepleierforbundet. Sykepleierforbundets kan føle sitt hegemoni og makt over medlemmers lønns- og arbeidsvilkår som truet, sier Furulund. Fagforbundet skriver på sin hjemmeside at: ”Avtalen har vært reforhandlet flere ganger. Sist i 2008. Den gir samme vilkår som ellers gjelder i NHO-området.
Å mistro private
- Det virker som om NSF overordnede mål er angrep på privat sektor. Norske sykepleiere burde heller gjort som sine kolleger i Sverige og akseptert et større mangfold av arbeidsgivere slik at private og offentlige arbeidegivere måtte konkurrere hardt om deres gunst. Da hadde trolig lønnsutviklingen for sykepleiere vært en helt annen i Norge, sier Furulund.
For ytterligere kommentarer:
Petter Furulund
Mobil: 900 39 151

Kontaktperson(er):
Informasjonssjef - Baard Fiksdal
Telefon:23 08 86 63
Mobil:930 88 777
E-post:baard.fiksdal@nhoservice.no

Lenker
http://www.nhoservice.no