Fiskeri- og kystdepartementet

Kortere saksbehandlingstid for akvakultursøknader

Pressemelding   •   sep 09, 2010 09:52 CEST

Det er nå innført tidsfrister for behandlingen av akvakultursøknader. - Dette vil bety kortere saksbehandlingstid i de fleste tilfeller, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Forskrift om samordning og tidsfrister for behandlingen av akvakultursøknader trådte i kraft 1. september, og departementet har nå utarbeidet et informasjonshefte om tidsfristene. Forskriften legger opp til at samlet saksbehandlingstid som hovedregel blir maksimalt 22 uker – ca. 5 måneder – i de tilfellene det leveres en komplett søknad, og der kommunen allerede har åpnet for oppdrett i sin arealplan.

Fra 1. januar i år fikk fylkekommunene en koordinerende rolle i akvakulturforvaltninga som følge av forvaltningsreformen. Det er viktig at fylkeskommunene får gode verktøy slik at de kan behandle oppdrettssøknader på en effektiv måte.                                          

- Saksbehandlingsfristene er derfor også et viktig tiltak for å sikre god gjennomføring av forvaltningsreformen, sier Berg-Hansen.

I forbindelse med ikrafttredelsen av forskriften har Fiskeri- og kystdepartementet laget et informasjonshefte som gir en kort fremstilling av saksbehandlingsfrister og samordningstiltak i forskriften.

Kontakt:
Pressevakt 22246699
Avdelingsdirektør Martin Bryde, 22 24 64 78