Hæren

Korvetter slår følge med flaggskipet til Alta

Pressemelding   •   mar 06, 2015 16:22 CET

Tidligere har vi publisert åpent skip i Alta og i Hammerfest. Av øvelsestekniske årsaker har korvettenes planlagte havneopphold i Hammerfest blitt erstattet av et større opphold i Alta.

Befolkningen i Alta får nå muligheten til å se både fregatt, korvetter og logistikkfartøy i byen sin i helgen. Fartøyene vil holde åpent skip lørdag 7. mars fra klokken 1200-1400. Det vil da være mulig for allmenheten å komme om bord.

Sjøforsvaret er nå tungt til stede i Nord-Norge for å delta på Forsvarets storøvelse «Joint Viking».

Hensikten med «Joint Viking» er å øke Forsvarets evne til styrkeoppbygging, forflytninger over lengre avstander og informasjonsflyt mellom avdelingene, nivåene og forsvarsgrenene. Målsetningen er at alle avdelinger får trent på å planlegge og gjennomføre taktiske operasjoner innenfor en fellesoperativ ramme.

Priv. til red.

Korvetten KNM Glimt hadde åpent skip i Alta lørdag 7. februar. Dette var av stor interesse. Nærmere 300 altaværinger trosset vær og vind for å se verdens raskeste krigsskip fra innsiden.

Havnebesøket gir media muligheten til å komme om bord på fartøyene, få omvisning og mulighet til å intervjue skipssjef og andre besetningsmedlemmer.

Fartøyene som kan besøkes er fregatten KNM Thor Heyerdahl, korvettene KNM Skjold og KNM Storm, og logistikkfartøyet KNM Olav Tryggvason.

Sjefen for de maritime styrkene under «Joint Viking», flaggkommandør Henning Amundsen, vil søndag 8. mars være tilgjengelig for intervju i Alta. Ta kontakt for avtale.

Ved interesse for avtale, ta kontakt med:
Presse- og informasjonsoffiser, løytnant Thomas Gjesdal,
mobil: 926 52 749 - e-post: gjesdal@marinen.no

Mer info om Sjøforsvaret: www.forsvaret.no/sjoforsvaret

Mer info om øvelsen finner du på: www.forsvaret.no/jointviking

Norge er et langt land med store verdier å forsvare. Forsvaret skal sikre norske verdier og norsk territorium. Forsvaret er til stede på bakken, i luften og på sjøen for din sikkerhet. Øvelser er helt avgjørende for å kunne være et troverdig forsvar, og derfor er øvelse Joint Viking 15 viktig.