BN Bank ASA

Kostnadsreduksjoner og økte marginer gir betydelig resultatforbedring i BN Bank ASA

Pressemelding   •   nov 01, 2013 14:48 CET

Med sterk fokus på effektiv drift og kostnadsbesparelser har BN Bank redusert driftskostnadene med 16 prosent tilsvarende 30 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. I tillegg til forbedring i marginbildet gir dette en kostnadsprosent på 32 prosent. Dette gjør BN Bank til landets mest kostnadseffektive bank. 

«Kostnadslederskap er svært viktig for oss som bank. Det gir våre kunder best mulig betingelser over tid, samtidig som vi bygger kapital i henhold til de varslede kapitalkravene og etter hvert gir eierne forventet avkastning», sier administrerende direktør Gunnar Hovland i en kommentar.

I 3. kvartal 2013 leverer BN Bank et resultat etter skatt på 93 millioner kroner. Det gir en egenkapitalavkastning etter skatt i kvartalet på 10,6 prosent.

Samlet per 3. kvartal 2013 leverer BN Bank et resultat etter skatt på 204 millioner kroner, opp fra 104 millioner kroner fra tilvarende periode i fjor. Dette gir en egenkapitalavkastning etter skatt på 8 prosent hittil i år. Reduserte driftskostnader og økte marginer bidrar positivt, mens tap på utlån og sikringsfondsavgift bidrar negativt. Det har vært en moderat vekst i utlån på 1,5 milliarder kroner, tilsvarende 3 prosent, siste 12 måneder.

Netto tap på utlån og garantier utgjorde 65 millioner kroner per 3. kvartal 2013, og misligholdet utgjorde 1,88 prosent av brutto utlån i konsernet og garantiporteføljen (1,47 prosent). 

Bankens kapitaldekning, kjernekapitaldekning og ren kjernekapitaldekning var henholdsvis14,5 prosent, 12,3 prosent og 10,4 prosent per 30. september 2012. 

Hovedtall fra resultatoppstillingen for BN Bank ASA for 3. kvartal 2013 og per 30.09.2013 med sammenligningstall;

Millioner kroner3. kv. 20133. kv. 201230.09.1330.09.12
Netto renteinntekter10989300258
Andre driftsinntekter6638210112
Andre driftskostnader5362161191
Driftsresultater før tap12265349179
Tap på utlån-7136536
Driftsresultat før skatt12952284143
Beregnet skattekostnad36148039
Resultat etter skatt9338204104

Se vedlagte kvartalsrapport for ytterligere kommentarer til resultat og balanseutvikling.
BN Bank ASA - 3. kvartal 2013

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:
Gunnar Hovland, administrerende direktør, e-mail: gunnar.hovland@bnbank.no og tlf 905 20 035
Trond Søraas, direktør økonomi- og finans, e-mail: trond.soraas@bnbank.no og tlf 922 36 803

BN Bank er en av Norges beste på innskuddsprodukter og boliglån. Vi har flere ganger vunnet og fått gode plasseringer i Dine Pengers Bank NM opp gjennom årene. BN Bank har litt over 100 ansatte, og ca 60 000 kunder i hele Norge. Vi har ingen filialer, men vi er alltid tilgjengelig på nett, brett og mobil.