KLP

Kraftig økning i pensjonsutbetalingene

Pressemelding   •   des 29, 2015 12:42 CET

På fem år har utbetalingene fra KLP økt med 77 prosent.

I 2010 utbetalte Kommunal Landspensjonskasse (KLP) omlag 8,3 milliarder kroner i pensjon. Fem år senere har tallet økt til 14,7 milliarder. Det er en økning på hele 77 prosent.

- Dette henger blant annet sammen med at vi har hatt en naturlig vekst i antall pensjonister, men også fordi vi har hatt en sterk kundevekst de siste årene, sier konsernsjef i KLP, Sverre Thornes.

Siden 2010 har 72 kommuner og en fylkeskommune flyttet pensjonsordningen til KLP, med sine  
75 000 pensjonister. Andre viktige årsaker til veksten i utbetalinger er at hver pensjonist får mer som følge av lønnsveksten i samfunnet og fordi flere av våre pensjonister lever lenger.

I dag forvalter KLP pensjonen til over 643 000 personer. Av disse er over 240 000 pensjonister.

-Det er godt å kunne bidra til å sikre pensjonisttilværelsen økonomisk for så mange mennesker, sier Thornes.

Utbetalingene fordeler seg slik for 2015:

 • Alderspensjon: 7,9 milliarder (6,9 milliarder i 2014)
 • Tidligpensjon inkl. AFP: 2,3 milliarder (2,0 milliarder i 2014)
 • Uførepensjon: 3,3 milliarder (2,9 milliarder i 2014)
 • Etterlattepensjon: 1,2 milliarder (1,1 milliarder i 2014)

 • For mer informasjon, kontakt:

  Linda Methi Nilsen, fung. kommunikasjonsdirektør KLP
  Telefon: 905 09 838 eller epost: lme@klp.no

  Roar Grønstad, informasjonsrådgiver KLP
  Telefon: 918 94 003 eller epost: rgd@klp.no

  Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 527 milliarder kroner.