Fiskeri- og kystdepartementet

Kraftige tiltak mot lakselusa

Pressemelding   •   des 02, 2009 09:39 CET

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen møtte i dag WWF Norge, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norske Lakseelver for å diskutere den alvorlige lusesituasjonen på store deler av kysten.

- På dagens møte kom organisasjonene med nyttige innspill om problemet. Vi deler virkelighetsoppfatningen om at situasjonen på kysten er alvorlig og at problemet må løses sa fiskeri- og kystministeren etter møtet.

- Min oppgave som statsråd er å gi Mattilsynet de virkemidler de trenger for å løse problemet. Det gjorde vi i august i år. Mattilsynet har forsikret meg om at de har de nødvendige virkemidlene, og at de vil ta dem i bruk. Hva som er riktig tiltak i de ulike områdene, må Mattilsynet som ansvarlig fagorgan selv vurdere i hvert enkelt tilfelle. Tiltakene spenner fra pålegg om avlusing til nedslakting og brakklegging. Det viktigste nå er at alle parter omsetter viljen til å handle mot et felles mål til handling, slik at luseproblemet løses, fastslår fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Yngve Torgersen, mobil 901 43 951