Mattilsynet gammel

Krav om utdanning ved hold av storfe, småfe og hest er opphevet

Pressemelding   •   jan 05, 2010 17:13 CET

Landbruks- og matdepartementet har opphevet kravet om utdanning ved hold av storfe, småfe og hest. Dette ble utfallet etter at et forslag om å utsette ikrafttredelsen av kravene, hadde vært på høring.

Mattilsynet understreker at det generelle kravet om kompetanse fortsatt gjelder også for hold av disse dyreartene. Selv om det ikke er eksplisitt krav om utdanning eller dokumentert kompetanse, vil det i de fleste tilfeller være nødvendig å ha gjennomgått en viss praktisk og teoretisk opplæring for å kunne regnes som kompetent til å holde produksjonsdyr etter dyrevelferdsloven § 6.

Bakgrunnen for at kravet om utdanning ble opphevet, var behovet for å stille like krav om kompetanse ved hold av alle typer produksjonsdyr. Mattilsynet vil derfor gjennomgå kompetansekravene i regelverket om dyrevelferd i løpet av 2010, herunder vurdere hvilke krav som eventuelt skal stilles til utdanning og dokumentering av kompetanse.

Kontaktperson
Bjørnar Stavenes, seniorrådgiver i seksjon for dyrevelferd og fiskehelse
Telefon 23 21 65 11