Mattilsynet gammel

Krav til dokumentasjon for visse helsepåstander i en overgangsperiode

Pressemelding   •   jun 07, 2011 17:10 CEST

Retningslinjene under beskriver hvilken dokumentasjon som skal foreligge som grunnlag for helsepåstander om næringsmidler.

De foreliggende retningslinjene beskriver først hvordan helsepåstander klassifiseres, dernest hvilken dokumentasjon som er tilstrekkelig ved bruk av helsepåstander, og til slutt hvordan merkingen kan være ved ulike typer dokumentasjon.

Retningslinjene beskriver kun dokumentasjonen relatert til den virkningen som næringsmiddelet påstås å ha. Det er en forutsetning at næringsmiddelet er helsemessig trygt. Næringsmidler som er helseskadelige eller på annen måte uegnet for konsum er forbudt å omsette.

Kontaktperson i Mattilsynet:
Anne J. Børmark, seniorrådgiver, seksjon for forbrukerhensyn
Tlf. 23 21 66 31

  Last ned: