Norges Bygdeungdomslag

Kreativt krafttak for flere grønne studenter

Pressemelding   •   mar 13, 2012 09:34 CET

En fersk undersøkelse gjennomført av Norstat viser at 60 prosent av oss mener at en grønn utdanning gir mange muligheter i fremtiden. Likevel er det kun 31 prosent som vil anbefale andre å ta en utdanning innen landbruket.

Tallene som fremkommer av undersøkelsen er en selvmotsigelse. Hvis 60 prosent mener en grønn utdanning gir mange muligheter, hvorfor vil kun halvparten av dem anbefale andre en slik utdanning? Dersom vi ønsker et levedyktig landbruk og norske matvarer i butikkhyllene, er vi avhengige av at flere utdanner seg innen grønne yrker. Lenge har landbruket blitt fremstilt som en tungrodd næring uten innovasjon og nyskaping – dette inntrykket er det avgjørende at vi får ristet av oss for å hente inn flere kloke, unge hoder til norsk landbruk.

Derfor har Norges Bygdeungdomslag, McDonald’s og Nationen engasjert seg i Grønn utdanning – og for tredje året på rad gjennomfører vi rekrutteringskampanjen som skal inspirere enda flere til å velge landbruksrelaterte utdanninger.

Verden trenger mat, og det er stor oppslutning om norsk matproduksjon. Vi håper at norske bygder skal kunne fortsette å levere matvarer av høy kvalitet, også i fremtiden. Det er vi avhengige av. Men for at dette skal realiseres er vi nødt til å bringe gode krefter sammen. Det må tas et krafttak for å rekruttere flere til landbruket, og snu en trend som har vært nedadgående de siste årene. De siste to årene har riktignok nedgangen i antall søkere snudd, men vi er ennå langt unna å sikre fremtidens norske landbruk.

Gjennom aktiv bruk av Facebook og andre spennende aktiviteter skal vi skape blest og debatt rundt en næring som tradisjonelt sett blir sett på som gammeldags. I år har vi tatt enda et kreativt og utradisjonelt grep. Vi har utviklet et eget nettbasert bondesjakk-spill, som vi håper vil engasjere bredt blant de unge. Vi håper også at dette kan bidra til å vise at grønne utdanninger er morsomt, utfordrende og krever en god dose kløkt. Målet er at enda flere unge, også ut over dem som normalt vil vurdere en grønn karriere, får øye på hvilke muligheter en slik meningsfull utdanning kan gi dem.

I 2030 vil vi være 6 millioner mennesker i Norge. Disse vil være avhengige av en stabil tilgang på trygg og næringsrik mat. Når vi i dag vet at nesten 80 prosent av nordmenn foretrekker norske fremfor utenlandske matvarer, og at annenhver mener maten smaker bedre når den kommer fra Norge, er det avgjørende at vi utnytter og forsterker ressursene vi har til matproduksjon.

Er du som oss opptatt av norsk kvalitetsråvarer, så håper vi at du også vil bidra til å øke søkertallene til grønne utdanninger og stoltheten blant unge bønder.

Inger Johanne Sveen, leder i Norges Bygdeungdomslag
Margaret Brusletto, personal- og kommunikasjonsdirektør i McDonald’s Norge

NBU er en organisasjon av og for ungdom, og har 5.300 medlemmer i 85 lokallag i 11 fylker. NBU har til formål å samle all ungdom som er interessert i bygdesamfunnet i den hensikt å ivareta og frem bygdene og ungdommen sine interesser.