Kredinor

Kredinor overdrar NetPark Systems AS

Pressemelding   •   feb 13, 2013 12:53 CET

Kredinor har siden oppkjøpet av Front Parkering i 1996 vært en tung og seriøs aktør i parkerings-bransjen. Utgangspunktet for vår satsning var naturlig nok vår kjernevirksomhet, betalingsoppfølging og inkasso. Vi så imidlertid etter hvert et behov i markedet for mer effektive metoder å håndtere ileggelses og prosessflyten på. 

I 2005 startet vi derfor selskapet Netpark Systems som hadde som forretningside å skape gode tekniske løsninger for bransjen. Vi anså at dette ville skape verdier både for våre kunder i form av kostnader og ressursbesparelser, og for vår egen behandling av kravene som oppstod i etterkant av ileggelsen.

Markedet og tjenestene har i dag modnet mye siden oppstarten i 2005, og vi har sett det hensiktsmessig å overlate stafettpinnen til andre, mer spesialiserte, teknologiselskap som kan ta utviklingen videre. I Kredinor ønsker vi å rendyrke vår satsning på tjenesteleveranser mot parkeringsbransjen og ha full fokus på selskapets kjernevirksomhet. Vårt mål er å være den foretrukne leverandør av innfordrings-tjenester og klagebehandling i parkeringsbransjen.

Kredinor har derfor besluttet å overdra virksomheten i NetPark Systems AS til Giant Leap Technologies AS.

Giant Leap har i snart 10 år levert IT-løsninger mot parkeringsvirksomheter og de overtar nå alt ansvar for drift, vedlikehold og videreutvikling av PS2, Front og MobilPark.

Vi har stor tro på at disse endringene vil være til det beste både for kunder av Kredinor Parkeringsservice og brukere av NetPark Systems tjenester og systemer.


Kredinor ble etablert i 1905, og er i dag et av Norges største og ledende selskap innen inkasso og faktureringstjenester, og via egen juridisk enhet og en omfattende kurs og seminarvirksomhet dekkes hele spekteret av næringslivet behov for tjenester knyttet til innfordring og kredittadministrasjon. Selskapet er i vekst, og hadde en omsetning på mer enn MNOK 400 i 2011, med ca. 360 ansatte. Selskapet har hovedkontor sentralt i Oslo, og avdelingskontorer i ni norske byer.