Finansdepartementet Norge

Kredittilsynet skifter navn til Finanstilsynet

Pressemelding   •   des 21, 2009 10:00 CET

- Det nye navnet reflekterer Finanstilsynets virksomhetsområde bedre enn det gamle navnet, og er i tråd med internasjonal praksis for integrerte finanstilsyn, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Mandag 21. desember 2009 skifter Kredittilsynet navn til Finanstilsynet. Navneskiftet skjer samtidig med at Finanstilsynet flytter til nye lokaler i Revierstredet 3. Fra mandag 21. desember tar Finanstilsynet også i bruk sin nye internettadresse: www.finanstilsynet.no.

Hovedgrunnen til at tilsynet skifter navn nå, er at det nye navnet i bedre grad reflekterer at virksomhetsområdet til Finanstilsynet er hele finanssektoren. Det nye navnet er også i samsvar med internasjonal praksis for integrerte finanstilsyn, og er bedre i samsvar med Finanstilsynets engelske navn, «The Financial Supervisory Authority of Norway».

- Navneendringen tydeliggjør at det norske Finanstilsynet dekker hele finanssektoren, sier finansministeren.