Statistisk sentralbyrå SSB

Kredittindikatoren K2, november 2009 Negativ gjeldsvekst for foretakene

Pressemelding   •   jan 08, 2010 16:45 CET

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 4,8 prosent fram til utgangen av november, ned fra 5,1 prosent fram til utgangen av oktober. Nedgangen i veksten skrev seg fra de ikke-finansielle foretakene.

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 172 milliarder kroner ved utgangen av november. Tolvmånedersveksten var -0,3 prosent, en nedgang fra 1,0 prosent fram til utgangen av oktober. Vi må tilbake til juni 2004 for å finne lavere årsrater.

Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for foretakenes bruttogjeld har vært negativ siden mai 2009. I perioden september – november var veksten -2,3 prosent, sett i forhold til foregående tremånedersperiode. Når denne vekstraten er lavere enn tolvmånedersveksten, indikerer det at tolvmånedersveksten kan avta ytterligere fremover.

Oppgang i husholdningenes gjeldsvekst
Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde 1 987 milliarder kroner ved utgangen av november. Tolvmånedersveksten var dermed 7,0 prosent fram til utgangen av november, opp fra 6,7 prosent fram til utgangen av oktober. Oppgangen i husholdningenes gjeldsvekst både i november og i måneden før har ikke vært høyere siden mars 2006.

Kredittindikatoren K2. Prosentvis vekst

Tabell: http://www.ssb.no/k2/

Kredittkildenes vekstrater påvirkes av porteføljeflyttinger
Av publikums innenlandske bruttogjeld (K2), som var 3 409 milliarder kroner ved utgangen av november, var 59 prosent banklån. Tolvmånedersveksten i bankenes utlån til publikum gikk litt opp fra forrige måned, fra -6,1 prosent i oktober til -5,5 prosent i november. Kredittforetakenes utlån var 776 milliarder kroner ved utgangen av november, og årsveksten gikk ned fra 47,7 prosent i oktober til 41,1 prosent i november. Vekstratene er påvirket av overføringer av utlån fra banker til kredittforetak. Overføringene har blant annet sammenheng med bankenes mulighet til å skaffe seg likviditet gjennom bytteordningen for obligasjoner med fortrinnsrett. Ser en bankene og kredittforetakene under ett, var deres samlede utlånsvekst siste tolv måneder 4,0 prosent fram til utgangen av november. Til sammenligning var tolvmånedersveksten fram til utgangen av oktober på 4,1 prosent.

Veksten i publikums obligasjonsgjeld har økt siden desember 2008 og fortsatte å øke i november. Fram til utgangen av måneden var tolvmånedersveksten 20,1 prosent, opp fra 18,5 prosent i oktober. Vi må tilbake til oktober 2003 for å finne høyere vekst. Tolvmånedersveksten i sertifikatgjelden ble derimot kraftig redusert fra 23,3 prosent i oktober til 5,9 prosent i november.