Statistisk sentralbyrå SSB

Kredittindikatoren K3, september 2009 Veksten i Fastlands-Norges utenlandsgjeld avtar

Pressemelding   •   des 09, 2009 17:00 CET

Tolvmånedersveksten i Fastlands-Norges utenlandsgjeld var 19,0 prosent fram til utgangen av september, ned fra 24,0 prosent måneden før. Den avtakende veksten skrev seg fra både langsiktig og kortsiktig lånegjeld.

53 prosent av publikums utenlandsgjeld skrev seg fra Fastlands-Norge, og denne andelen utgjorde i underkant av 476 milliarder kroner ved utgangen av september.

Resten av publikums samlede utenlandsgjeld stod olje- og sjøfartsvirksomheten for. Årsveksten for disse næringenes utenlandsgjeld gikk opp fra -12,9 prosent ved utgangen av august til 3,6 prosent i løpet av september. Oppgangen skrev seg fra kortsiktig lånegjeld, hvorav størstedelen var intern konserngjeld. Som redegjort for i rammene nedenfor kan disse gjeldstallene variere kraftig fra måned til måned.

Publikums samlede utenlandske bruttogjeld, hvorav størstedelen er tatt opp av ikke-finansielle foretak, gikk opp fra 807 til 897 milliarder kroner i løpet av september. Tolvmånedersveksten i publikums utenlandske bruttogjeld var 11,4 prosent fram til utgangen av september, opp fra 6,8 prosent måneden før.

Oppgang i samlet bruttogjeldsvekst

Tolvmånedersveksten i publikums samlede bruttogjeld (K3) var 6,7 prosent fram til utgangen av september, opp fra 6,1 prosent måneden før. Publikums samlede bruttogjeld beløp seg til 4 284 milliarder kroner ved utgangen av september, opp fra 4 184 milliarder kroner ved utgangen av august. Fastlands-Norge stod for om lag 87 prosent av publikums bruttogjeld.

Avtakende vekst i innenlandsk bruttogjeld

Publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 3 386 milliarder kroner ved utgangen av september. Årsveksten var 5,5 prosent, ned fra 5,9 prosent måneden før. Ikke-finansielle foretak hadde en årlig gjeldsvekst på 2,4 prosent, mens husholdningenes bruttogjeld vokste med 6,4 prosent. K2-statistikken viser for øvrig at årsveksten i publikums innenlandske bruttogjeld falt videre til 5,1 prosent fram til utgangen av oktober i år.

http://www.ssb.no/k3/