Kredinor

Kredittpolitisk utsyn - ny markedsrapport fra Kredinor

Pressemelding   •   mai 02, 2014 22:15 CEST

Aministrerende direktør Tor Berntsen i Kredinor presenterer utviklingen innen betalingsforholdene og inkasso i Norge gjennom denne markedsrapporten. Foto: Jo Michael Studio

I Kredinors første utgave av Kredittpolitisk utsyn har vi følgende hovedpunkter:

  • Inkassoselskapene fikk oversendt 14% flere saker i 2013 - hovedgrunnen er at flere bedrifter outsourcer purreprosessen tidligere
  • Andel betalingsanmerkninger er stabilt på 7,6% av totalt 6,7 mill mottatte saker i 2013 - Kredinor tror tallet ville vært høyere om private hadde like strengt regelverk som foretak på betalingsfrister
  • Tydelig polarisering blant Kredinors skyldnere – to hovedgrupper: Trege betalere som har penger og betaler etter en eller flere purringer – og betalere med svak betalingsevne over lang tid
  • De middelaldrende mellom 40-50 år er gjengangere blant skyldnere som ikke gjør opp for seg i alle porteføljer hos Kredinor - de unge og de eldre er de beste betalerne
  • Den viktigste årsaken til betalingsproblemer er reduserte inntekter  - par og aleneforsørgere med barn er de mest sårbare skyldnergruppene 
  • Dialog på telefonen er effektiv - Innbetaling kommer innen avtalt tid i 89% av sakene hvor Kredinor lykkes i å bli enige om en betalingsløsning med skyldner på telefon
  • Betalingsanmerkninger øker blant foretak med 10,3% i 2013 og økningen fortsetter i 2014 - innebærer en større kredittrisiko sammenholdt med økningen i antall konkurser 

Markedsrapporten Kredittpolitisk utsyn kommer ut 1-2 ganger i året.

Kommentarer til rapporten gis av administrerende direktør Tor Berntsen i Kredinor, mobil: 905 34 636.


Kredinor ble etablert i 1905, og er et av Norges største inkassoselskap. Kredinor er totalleverandør av betalings- og innfordringstjenester, og tilbyr løsninger i hele verdikjeden fra fakturering, betalingsvarsling og inkasso - til overvåking og oppkjøp av fordringer. Vi tilbyr også juridisk bistand, utenlandsinkasso samt kurs- og seminarvirksomhet av høy faglig kvalitet. Kredinor hadde en omsetning på NOK 461 mill og 337 ansatte i 2013. Selskapet har hovedkontor i Oslo og avdelingskontorer på ni steder i hele Norge.